Policyjne upamiętnienia

Policyjne upamiętnienia

Formą szacunku, naszej czci oraz pamięci po funkcjonariuszach Policji Państwowej poległych na służbie w okresie dwudziestolecia międzywojennego i w wojnie obronnej 1939 r. oraz o tych, którzy zostali zamordowani na Wschodzie, m.in. w Kalininie (dzisiejszy Twer), są pamiątkowe tablice, groby oraz zasadzone Dęby Pamięci. Na terenie województwa podkarpackiego znajduje się ponad sto ustalonych dotychczas tego rodzaju upamiętnień.

Tablice pamiątkowe upamiętniające funkcjonariuszy Policji umieszczone na kolumnach budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w RzeszowieDęby Pamięci poświęcone zamorowanym na Wschodzie funkcjonariuszom Policji Państwowej zasadzone w Dębicy

Po lewej tablice pamiątkowe upamiętniające funkcjonariuszy Policji umieszczone na kolumnach budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
Po prawej Dęby Pamięci poświęcone zamorowanym na Wschodzie funkcjonariuszom Policji Państwowej zasadzone w Dębicy

Powrót na górę strony