Kierownictwo

Kierownictwo

inspektor Jarosław Tokarczyk

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W RZESZOWIE

Służbę w Policji pełni od 1995 roku. Jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Referatu Konwojowo-Ochronnego Sztabu Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu, 
 • Kierownik Referatu w Nowym Sączu Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu,
 • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu,
 • Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, 
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach,
 • Od 20.01.2024 r. p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie,
 • Od 01.03.2024 r. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Krzyż Zasługi,
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę,
 • Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”.

 

Podinspektor Piotr Stępka

P.O. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W RZESZOWIE

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion służby logistycznej.

Służbę w Policji pełni od 2005 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.  

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie,
 • Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji,
 • Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach,
 • od 9.02.2024 r. p.o. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę,
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”.

 

Inspektor DR Piotr Zalewski

ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W RZESZOWIE

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion kryminalny.

Służbę w Policji pełni od 1998 roku. Jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 2019 r. uzyskał stopień naukowy doktora na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach,
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Starachowicach,
 • Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku Kamiennej,
 • Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • Komendant Miejski Policji w Kielcach,
 • Od 1.07.2020 r. p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie,
 • Od 15.08.2020 r. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę,
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”.

 

Inspektor Jacek Juwa

ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W RZESZOWIE

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion prewencji.

 

Służbę w Policji pełni od 1998 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mielcu,
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mielcu,
 • Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Powiatowej Policji w Mielcu,
 • Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Mielcu,
 • Komendant Powiatowy Policji w Mielcu,
 • Od 11.01.2022 r. p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie,
 • Od 04.02.2022 r. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę,
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”.

 

Powrót na górę strony