Specjalności kryminalistyczne

Badania daktyloskopijne

Zakres badań:

Grafika - daktyloskopia

 • Wizualizacja i utrwalanie śladów daktyloskopijnych technikami laboratoryjnymi.
 • Identyfikacja osób na podstawie nadesłanych do badań odwzorowań (śladów i odbitek) linii papilarnych.
 • Udzielanie pomocy w nietypowych do daktyloskopowania przypadkach.
 • Prowadzenie Wojewódzkiej Registratury Daktyloskopijnej oraz kontrola jakości i przekazywanie kart daktyloskopijnych przesyłanych przez jednostki Policji woj. podkarpackiego do Centralnej Registratury Daktyloskopijnej CLKP.
 • Wprowadzanie danych do zbioru śladów linii papilarnych niezidentyfikowanych sprawców przestępstw.

Daktyloskopia to najstarszy i najbardziej znany dział kryminalistyki. Do podstawowych zadań daktyloskopii należy identyfikacja osób na podstawie zabezpieczonych śladów daktyloskopij-nych ujawnionych na miejscu zdarzenia.

Identyfikacja daktyloskopijna zajmuje się wykonywaniem badań na podstawie: 

 • śladów linii papilarnych (palców, dłoni, stóp);
 • odwzorowań budowy poletkowej skóry;
 • odwzorowań czerwieni wargowej;
 • odwzorowań małżowiny usznej;
 • śladów rękawiczek i odwzorowań struktury materiału.

Oprócz klasycznych badań daktyloskopijnych biegli tej pracowni zajmują się również ujawnianiem śladów daktyloskopijnych zaawansowanymi metodami laboratoryjnymi gdzie oprócz wykonywania zleconych badań dodatkowo prowadzone są prace badawcze nad nowymi metodami. Metody stosowane w pracowni są o wiele bardziej skuteczniejsze niż klasyczne techniki ujawniania śladów linii papilarnych z użyciem proszków wykorzystywanych przez techników na miejscach zdarzenia.

Pracownia uczestniczy w testach biegłości organizowanych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Collaborative Testing Services posiadających akredytację ISO/IEC 17043:2010.

AFIS - Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej służy do gromadzenia i przetwarzania obrazów linii papilarnych palców rąk i dłoni pobranych od osób podejrzanych oraz obrazów niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych zabezpieczonych na miejscach przestępstw,  w celu szybkiej identyfikacji osoby.

 • Badania wizualizacyjne śladów linii papilarnych
 • Zdjęcie linii papilarnych
 • Zdjęcie linii papilarnych
Powrót na górę strony