Badania informatyczne - Specjalności kryminalistyczne - Policja Podkarpacka

Specjalności kryminalistyczne

Badania informatyczne

Zakres badań:

  • Badania sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
  • Ustalenie przeznaczenia urządzeń informatycznych, ich sprawności oraz zawartości ich pamięci
  • Ustalanie i analiza zawartości cyfrowych nośników danych za wyjątkiem:
    • Ustalania legalności, wyceny i właścicieli praw autorskich programów, plików dźwiękowych i wideo oraz treści zawartych w plikach tekstowych
    • Ustalania płci i wieku osób zarejestrowanych w plikach oraz charakteru ich treści (np.: pornografia, erotyka, przemoc itp.)
  • Odzyskanie danych z nośników cyfrowych i ich analiza z wyłączeniami wymienionymi powyżej
  • Badania telefonów GSM - odczyt danych z pamięci i kart SIM

W Pracowni Badań Informatycznych wykonywane są ekspertyzy, polegające na badaniu  sprzętu komputerowego oraz analizie informacji zawartych na cyfrowych nośnikach danych.

Największą grupę z analizowanych cyfrowych nośników danych, stanowią telefony komórkowe, które mogą mieć zapisane w pamięci, nie tylko podstawowe informacje dotyczące połączeń i wiadomości SMS, ale także zdjęcia i nagrania audio-wideo. Analiza informacji zawartych na cyfrowych nośnikach danych (dyskach twardych, pamięciach typu FLASH, dyskietkach, płytach CD, DVD, itp.) prowadzona jest pod kątem ujawnienia danych, wskazanych w postanowieniu o powołaniu biegłego. Rutynową czynnością w takich przypadkach jest odzyskiwanie danych usuniętych z nośnika (w wyniku celowych bądź niezamierzonych działań użytkownika).