Specjalności kryminalistyczne

Badania cyfrowych nośników danych

Badania cyfrowych nośników danych

Zakres czynności certyfikowanego specjalisty:

 • wykonywanie kopii obrazu z zapisów wizualnych,
 • rejestracja czynności procesowych,
 • wyodrębnianie z zapisów wizualnych kadrów i ich edycja,
 • wykonywanie dokumentacji poglądowych,
 • zabezpieczanie danych z nośników cyfrowych,
 • wykonywanie kopii binarnych nośników cyfrowych,
 • odczyt zawartości telefonów komórkowych,
 • przeglądanie, wstępna selekcja i konwertowanie plików,
 • zabezpieczenie zapisów z cyfrowych rejestratorów obrazów.

Zakres czynności biegłego:

 • badania identyfikacyjne utrwalonych obiektów i miejsc na podstawie zapisów wizualnych (odzieży, pojazdów, numerów identyfikacyjnych, logo),
 • badania identyfikacyjne urządzeń służących do utrwalania obrazu,
 • badania zapisów wizualnych pod kątem określenia metod i śladów ingerencji w zarejestrowany obraz,
 • badania mające na celu ustalanie wymiarów obiektów w oparciu o utrwalony obraz,
 • dokonywanie innych ustaleń możliwych do stwierdzenia w oparciu o analizę zapisu wizualnego ( np. selekcja materiału, ustalenie czasu rejestracji obrazu, miejsca rejestracji, sprzętu użytego do rejestracji),
 • zakres czynności certyfikowanego specjalisty cyfrowych nośników danych.

Na podstawie Decyzji nr 166 Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z dnia 29.06.2018 r. w sprawie typowych zakresów czynności biegłego i specjalisty w specjalnościach kryminalistycznych.

 • Zdjęcie - fotografia obiektu
Powrót na górę strony