Specjalności kryminalistyczne

Badania chemiczne

Grafika - badania chemiczne

Zakres badań:

 • badanie narkotyków (środki odurzające i substancje psychotropowe), np.:
  • jakościowe badania grzybków halucynogennych na zawartość psylocyny i psylocybiny odpowiedzialnych za właściwości halucynogenne) i ich prekursorów oraz niektórych grup leków,
  • analiza ilościowa siarczanu amfetaminy,
  • analiza ilościowa Δ- 9 – tetrahydrokannabinolu w zielu konopi.
 • badanie alkoholi (samogonów, rektyfikatów, aparatury stosowanej w produkcji napojów alkoholowych sposobem prymitywnym).
 • wykrywanie i badanie płynów  łatwopalnych (takich jak.: nafta, benzyna silnikowa, olej napędowy itp.) w pozostałościach popożarowych.

Identyfikację narkotyków nadesłanych do laboratorium przeprowadza się w pierwszej kolejności poprzez analizę makro i mikroskopową w celu: określenia wyglądu próbki, ustalenia jej jednorodności, przeprowadzenia wstępnych testów rozpuszczalności. Następnym krokiem przy badaniu w/w narkotyków jest próba spalania w płomieniu palnika celem określenia zapachu, a następnie klasyczna analiza chemiczna do określenia czy badana substancja jest solą, a jeśli tak to jakiego kwasu. Niezbędne jest również oznaczenie wartości pH roztworu wodnego badanej substancji, a następnie wykonanie wstępnych testów barwnych dla narkotyków.

Po wykonaniu ww. wstępnych badań, przeprowadza się badania szczegółowe narkotyków metodą chromatografii cienkowarstwowej w obecności wzorcowych substancji czynnych, a następnie wykonuje się badania instrumentalne na sprzęcie analitycznym – chromatografie gazowym, chromatografie gazowym sprzężonym ze spektrometrem masowym, spektrofotometrze.

Aparaty te są urządzeniami o wysokiej czułości, a co za tym idzie o dużej możliwości pracy ze śladowymi ilościami materiału badawczego, np.: dysponując zaledwie kroplą płynu alkoholowego można ustalić, czy faktycznie zawiera on alkohol etylowy, ustalić jego stężenie oraz określić sposób jego produkcji (samogon, rektyfikat), albo dysponując woreczkiem strunowym opylonym wewnątrz np. sypką substancją określić jej skład chemiczny i stwierdzić czy jest ona kontrolowana Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 • Aparat w pracowni chemii
 • Aparat w pracowni chemii
 • Aparat w pracowni chemii
Powrót na górę strony