Specjalności kryminalistyczne

Badania mechanoskopijne

Grafika - badania mechanoskopijne

Zakres badań:

MECHANOSKOPIA KLASYCZNA

 • Identyfikacja narzędzi i innych przedmiotów na podstawie śladów pozostawionych w wyniku ich mechanicznego oddziaływania
 • Określenie sposobów mechanicznego uszkodzenia podłoży i przedmiotów
 • Badania mechanicznych urządzeń zabezpieczających oraz identyfikacja narzędzi służących do ich otwarcia
 • Oceny sprawności mechanicznych urządzeń zabezpieczających i określanie technik ich niekonwencjonalnego otwarcia
 • Badania uszkodzeń szyb z określeniem kierunku i zwrotu działającej siły oraz sposobu stłuczenia szkła
 • Określenie czy przedmioty lub ich części stanowiły przed rozdzieleniem bezpośrednią całość, bądź pochodzą z jednego przedmiotu
 • Badania porównawczo-identyfikacyjne drewna
 • Badania plomb z określeniem naruszenia ich oryginalności
 • Badania autentyczności numerów seryjnych naniesionych na podłoże metalowe, drewniane, z tworzyw sztucznych, gumy, ceramiki i szkła

IDENTYFIKACJA POJAZDÓW

 • Badania autentyczności oznakowań identyfikacyjnych samochodów osobowych, ciężarowych, ciągników siodłowych, motocykli, przyczep i naczep
 • Badania autentyczności oznakowań identyfikacyjnych i fabrycznych maszyn samojezdnych (ciągniki rolnicze, maszyny budowlane, itp.)
 • Ocena autentyczności oznakowań produkcyjnych i seryjnych podzespołów pojazdów i maszyn

Mechanoskopiajest działem techniki kryminalistycznej zajmującym się badaniami śladów, powstałychwskutek wzajemnego, mechanicznego oddziaływania na siebie różnych przedmiotów i ustalaniem tożsamości narzędzi przestępstw, na podstawie śladów pozostawionych przez te narzędzia.

Znaczną część badań mechanoskopijnych stanowią badania mechanicznych urządzeń zamykających takich jak: zamki drzwiowe, samochodowe i kłódki, pod kątem oceny ich sprawności technicznej oraz ustalenia sposobu ich otwarcia metodami niekonwencjonalnymi.

Pracownia zajmuje się również identyfikacją narzędzi przestępstw, na podstawie pozostawionych przez nie śladów mechanicznego działania takich jak łomy użyte do rozerwania kłódek, nożyce użyte do przecięcia prętów krat bądź pałąków kłódek. Badania wstępne oceny przydatności śladów do identyfikacji, przeprowadza się przy użyciu mikroskopu stereoskopowego Leica MZ6, natomiast badania identyfikacyjne wykonywane są przy użyciu mikroskopu porównawczego Leica DMC, który umożliwia bezpośrednie porównywanie dwóch obrazów - dowodowego oraz porównawczego, a także ustalenie zgodności lub odmienności indywidualnych cech charakterystycznych porównywanych śladów. 

W pracowni wykonywane są także badania autentyczności numerów identyfikacyjnych naniesionych na różnych podłożach, a w szczególności badania autentycznośći numerów identyfikacyjnych pojazdów (VIN).

 • Zdjęcie - badania mechanoskopijne
Powrót na górę strony