Specjalności kryminalistyczne

Badania wypadków drogowych

Grafika - badania wypadków drogowych

Zakres badań:

 • Badania rekonstrukcyjne wypadków drogowych
 • Badania identyfikacyjne osobę prowadzącą pojazd w chwili wypadku i kolizji
 • Badania identyfikacyjne uszkodzeń pojazdów
 • Badania stanu technicznego pojazdów i ich podzespołów, ocena możliwości wpływu stanu technicznego na powstanie i przebieg wypadku
 • Badania mechanoskopijne uszkodzonych elementów podzespołów pojazdów
 • Badania ogumionych kół pojazdów
 • Kryminalistyczne badania żarówek pojazdów samochodowych (z uszkodzoną i nieuszkodzoną bańką szklaną)
 • Badania powypadkowe odzieży i obuwia

Pracownia Badań Przyczyn Wypadków Drogowychzajmuje się :

 • kompleksową rekonstrukcją przebiegu zdarzenia drogowego, która ma na celu przeprowadzenie analizy czasowo ruchowej określonej sytuacji drogowej z ustaleniem torów ruchu oraz prędkości poruszania się uczestników zdarzenia, określenie usytuowania pojazdów i osób pieszych względem siebie w chwili wypadku, wskazania miejsca zderzenia się pojazdów lub potrącenia osoby pieszej względem geometrii drogi oraz ustalenie możliwości uniknięcia konkretnej sytuacji kolizyjnej. W ramach analizy czasowo ruchowej przebiegu zdarzenia drogowego wykonywana jest szczegółowa analiza materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy z uwzględnieniem treści osobowego materiału dowodowego jak też zabezpieczonych w trakcie oględzin miejsca zdarzenia śladów zarówno na drodze jak też na pojazdach i osobach pieszych.Gdy zgromadzony w aktach sprawy materiał dowodowy, nie pozwala na jednoznaczne odtworzenie przebiegu zdarzenia w ramach rekonstrukcji zdarzeń mogą być przeprowadzane eksperymenty procesowe w miejscu wypadku.
 • ustaleniami osób kierującymi pojazdami w chwili wypadku - w tym celu wykonuje się czynności kompleksowe z wykorzystaniem badań osmologicznych, biologicznych, daktyloskopijnych, jak też fizykochemicznych i mechanoskopijnych (polegające na porównaniu śladów mechanoskopijnych powstałych na elementach wyposażenia nadwozia lub wnętrza pojazdu ze śladami na elementach odzieży i obuwia osób mogących podróżować danym pojazdem w chwili kiedy brał udział w wypadku).
 • badaniami identyfikacyjnymi uszkodzonych w chwili zdarzeń drogowych elementówpojazdów -w niektórych sytuacjach np. kiedy uczestnik wypadku oddali się z miejsca wypadku konieczne jest przeprowadzenie szeregu badań identyfikacyjnych polegających na ustaleniu typu, marki i rodzaju pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu drogowym. W tym celu na podstawie zabezpieczonych na miejscu zdarzenia drogowego śladów w postaci fragmentów uszkodzonych elementów nadwozia, szkieł z reflektorów i lamp, szkieł z szyb, fragmentów plastyków itp. przeprowadzane są badania pozwalająca na identyfikację pojazdu uczestniczącego w wypadku lub innej sytuacji kolizyjnej.
 • oceną stanów technicznych pojazdów biorących udział w zdarzeniach drogowych- badania te polegają na ustaleniu faktycznego stanu technicznego danego pojazdu i wskazanie czyjego układy: jezdny, kierowniczy, hamulcowy o oświetleniowe sygnalizacyjny była sprawne technicznie w chwili zdarzenia, a jeżeli nie to określenie czy dana niesprawność mogła mieć bezpośredni wpływy na powstanie i przebieg konkretnej sytuacji ruchowo drogowej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia elementu wyposażenia pojazdu prowadzone są badania mające za zadanie ustalenie czy uszkodzenie to powstało w chwili wypadku lub kolizji czy też nastąpiło znacznie wcześniej przed wypadkiem lub kolizją.
 • badaniami uszkodzonych elementów pojazdów i badaniami ich ogumienia - w przypadku stwierdzenia braku ciśnienia w kole pojazdu ustala się czy spadek ciśnienia powietrza w oponie nastąpił w wyniku zdarzenia drogowego czy też nastąpił samoistnie bezpośrednio przed wypadkiem co mogło skutkować np. utratą stateczności kierunkowej samochodu i mogło mieć bezpośredni wpływ na powstanie wypadku.
 • badaniami żarówek samochodowych mające na celu ustalenie czy żarnik konkretnej żarówki żarzył się czy też nie w chwili zdarzenia drogowego. Mają one istotne znaczenie w przypadkach zdarzeń drogowych polegających na potrąceniu osób pieszych w warunkach nocnych i przy ograniczonej widoczności. Ustalenie w takiej sytuacji czy bezpośrednio przed wypadkiem kierujący pojazdem poruszał się z włączonymi światłami mijania bądź drogowymi ma decydujące znaczenia dla ustalenia zakresu widoczności dla kierującego, a tym samym na ustalenie, z jakiej odległości posiadał możliwość dostrzeżenia nieoświetlonego pieszego lub innej przeszkody na drodze.
 • Zdjęcie - miejsce zdarzenia
 • Szkic
 • Zdjęcie - żarówka
Powrót na górę strony