Badania traseologiczne - Specjalności kryminalistyczne - Policja Podkarpacka

Specjalności kryminalistyczne

Badania traseologiczne

Zakres badań:

 • Identyfikacja obuwia na podstawie śladów wgłębionych i powierzchniowych
 • Badania butów na zestawienie pary
 • Identyfikacja opon kół środków transportowych na podstawie śladów wgłębionych i powierzchniowych 

 

 

Traseologia to dział kryminalistyki, zajmujący się badaniem śladów powstałych w wyniku przenoszenia się z miejsca na miejsce osób, zwierząt oraz przedmiotów stanowiących środki transportu. Ślady te występują w postaci odwzorowań: odbitek (powierzchniowych) i odcisków (wgłębionych).

 Do podstawowego podziału śladów traseologicznych należą:

 •  ślady stóp ludzkich - obutych, odzianych, bosych,
 •  ślady pojazdów - na kołach żelaznych, na kołach ogumionych, na płozach i gąsienicach,
 •  ślady kopyt zwierzęcych.

Możliwości badawcze w traseologii:

 • pośrednia identyfikacja człowieka na podstawie badań porównawczych: 

- śladów obuwia z materiałem wzorcowym tj. z obuwiem porównawczym (ekspertyza klasyczna) 

- zestawienie obuwia na parę z wzorcem w postaci buta z drugiej nogi, zgubionego przez sprawcę,

 • wnioskowanie o cechach psychicznych, somatycznych i motorycznych osoby lub osób -uczestników zdarzenia, ich liczbie, kierunku przejścia i odejścia (na podstawie ścieżki chodu), 
 • typowanie obuwia porównawczego tzn. ustalenie wzoru i parametrów podeszwy na podstawie oceny śladów dla potrzeb Służb Dochodzeniowo-Śledczych.

W opiniowaniu traseologicznym rozróżnia się trzy rodzaje zakresu badań określanych wartością identyfikacyjną śladów, które kształtuje liczba cech tego śladu i ich znaczenie w identyfikowaniu obiektu: 

 • badania grupowe (porównanie budowy podeszwy, kształtu krawędzi, rodzaju wzoru, pomiarów szczegółowych, pomiarów całościowych), 
 • badania indywidualizujące (porównanie cech indywidualizujących użytkowych i produkcyjnych), 
 • badania indywidualne (porównanie cech szczególnych, wyróżniających jednostkowo but, którym ślad pozostawiono).