Badania biologiczne (genetyka sądowa) - Specjalności kryminalistyczne - Policja Podkarpacka

Specjalności kryminalistyczne

Badania biologiczne (genetyka sądowa)

Data publikacji 06.07.2018

Zakres badań:

 • ujawnianie i identyfikacja śladów biologicznych (np. krew, nasienie, ślina, włosy)
 • badania genetyczne śladów biologicznych:
  • oznaczanie profilu DNA
  • oznaczenie haplotypu chromosomu Y
 • analiza statystyczna wyników badań genetycznych

Uwaga: Badania genetyczne są badaniami niszczącymi. Po zakończeniu badań i wydaniu opinii pozostałe po badaniach próbki podlegają utylizacji. Niewykorzystany do badań materiał zostaje zwrócony do Zleceniodawcy.

Od 2010 roku uczestniczymy w międzynarodowych testach biegłości potwierdzając kompetencjie w tej dziedzinie badań kryminalistycznych:

 • w latach 2010 - 2016 GEDNAP Proficiency Tests
 • od 2017 roku - Collaborative Testing Services

 

 • Badania genetyczne wykonuje się zgodnie z poniższym schematem:

 • Schemat badań genetycznych