Specjalności kryminalistyczne

Analiza plam krwawych

Data publikacji 06.07.2018

Zakres czynności certyfikowanego specjalisty: Grafika - czynności certyfikowanego specjalisty

  • ujawnienie i zabezpieczenie śladów krwawych,
  • przeprowadzenie testów wstępnych na obecność krwi (specyficznych i niespecyficznych),
  • współtworzenie dokumentacji z miejsca zdarzenia (protokół oględzin, dokumentacja fotograficzna),
  • typowanie śladów krwawych do pobrania próbek do badań genetycznych,
  • dokonanie pomiarów i obliczeń ujawnionych śladów krwi oraz jeżeli to możliwe wyznaczenie przestrzeni, w której znajdowało się potencjalne źródło krwi na miejscu zdarzenia
  • sporządzanie sprawozdania z przebiegu czynności na zlecenie organu prowadzącego z określeniem mechanizmu powstawania śladów krwawych według stosowanego schematu decyzyjnego.

Zakres czynności certyfikowanego specjalisty z analizy plam krwawych jest opisany w „Wytycznych prowadzenia czynności ze specjalności „Analiza plam krwawych” nr BJ Z5 W-3”.

Powrót na górę strony