Akredytacja - System Zarządzania Jakością - Policja Podkarpacka

 • informacje dla nieslyszacych

System Zarządzania Jakością

Akredytacja

 

 

 

 

W Laboratorium Kryminalistycznym od 2006 roku obowiązuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Najważniejszym dokumentem systemowym jest Księga Jakości, z którą związane sa procedury systemowe opisujące:

 • Nadzór nad personelem
 • Nadzór nad wyposażeniem
 • Wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz
 • Postępowanie ze zleceniem
 • Postępowanie z obiektami do badań
 • Nadzór nad zapisami
 • Monitorowanie ważności wyników
 • Raportowanie wyników badań
 • Rozpatrywanie skarg
 • Nadzorowanie pracy niezgodnej z wymaganiami
 • Nadzór nad dokumentami
 • Działania doskonalące
 • Audyty wewnętrzne
 • Przegląd zarządzania

Ponadto zgodnie z „Polityką Jakości” Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego deklarują m.in.:

 • wykonywanie badań zgodnie z wymaganiami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w oparciu o ustalone metody zgodne ze standardami wyznaczonymi dla badań kryminalistycznych, przy zachowaniu bezstronności i poufności
 • profesjonalizm i obiektywizm w zakresie realizowanych zadań
 • ciągłe doskonalenie organizacji pracy
 • monitorowanie potrzeb i oczekiwań odbiorców usług oferowanych przez laboratorium
 • podnoszenie kompetencji personelu
 • zapewnienie spójności działań laboratoryjnych

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w 2012 roku uzyskało certyfikat akredytacji badań w dziedzinie nauk sądowych wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań biologicznych i daktyloskopijnych.

Aktualny zakres akredytacji.

 

 • Certyikat 2012
 • Certyfikat 2016
 • Certyfikat akredytacji 2019
  Certyfikat akredytacji 2019
Powrót na górę strony