Rozstrzygnięte

Świadczenia medyczne z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Mielcu

W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o udzielenie zamóweinia publicznego na podstawie art. 4 ust.8 Pzp na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy
dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Mielcu ofertę cenową przedstawiło jedynie Centrum Meyczne Medyk sp. z o. o. sk. k., ul. Szopena 1,
35-055 Rzeszów. Wartość oferty cenowej wynosi 14 267,00 zł .

W wyniku przeprowadzonego postepowania wyłoniono niżej wymienionego wykonawcę:

Centrum Medyczne MEDYK sp. z o.o. sp.k w Rzeszowie

Poradnia Medycyny Pracy ul. Partyzantów 23, 39-300 Mielec

Powrót na górę strony