Rozstrzygnięte

Wykonanie badań i wdrożenie leczenia zapobiegawczego oraz podanie leku antywirusowego w przypadku podejrzenia zakażeniem wirusem HIV, HBV, HCV

Data publikacji 24.02.2017

Zapraszam do złożenia oferty na świadczenia medyczne z zakresu medycyny pracy polegajace na wykonaniu badań policjantom i pracownikom Policji woj. podkarpackiego, podaniu leku antywirusowego w przypadku podejżenia zakażeniem wirusem HIV, HBS, HCV oraz wdrożenie leczenia zapobiegawczego.

W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o udzielnie zamówienia publicznego na podstawie art.4 ust. 8 Pzp na świadczenia zdrowotne polegające na wdrożeniu leczenia zapobiegawczego w przypadku podejżenia zakażeniem wirusem HIV, HBS, HCV oraz wdrożenie leczenia zapobiegawczego dla pracowników i policjatów garnizonu podkarpackiego ofertę cenową przedstawili:

  1. Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
  2. Centrum Medyczne w Łańcucie
  3. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
  4. Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
  5. Szpital Specjalistyczny w Jaśle

W wyniku przeprowadzonego postepowania wyłoniono niżej wymienionych wykonawców:

      1. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

      2. Centrum Medyczne w Łańcucie.

 

Powrót na górę strony