Rozstrzygnięte

Dostawa pasów skórzanych białych - informacja o wyborze oferty

W związku z zakończeniem postępowania realizowanego na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Pzp na dostawę pasów skórzanych białych

nformuję, że w odpowiedzi na przesłane zaproszenie i zamieszczone ogłoszenie do tutejszej KWP w wyznaczonym terminie wpłynęły oferty od następujących firm:

1. PPH POLSKÓR Bogdan Stasiołek ul. Szczęśliwa 31 97-200 Tomaszów Mazowiecki

2.PERKUN Tadeusz Wyszomirski ul. Żwirki i Wigury 15B 05-230 Kobyłka

Najkorzystniejszą ofertę cenową w  przedstawiła firma:

1. PPH POLSKÓR Bogdan Stasiołek ul. Szczęśliwa 31 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Powrót na górę strony