Rozstrzygnięte

Świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Dębicy

Data publikacji 03.04.2017

Zapraszam do złożenia oferty na świadczenia lekarskie z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, tj. badania lekarskie uprawniające do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Bardzo proszę o sładanie ofert zgodnie z załączonym wzorem oferty cenowej do dnia 06.04.2017 r. do godz. 10.00.

W odpowiedzi na zamieszczone ogłosznie oferty złożyły niżej wymienione podmioty:

- Specjalistyczny Internistyczny Gabinet Lekarski Małgorzata Skwirut, ul. Sikorskiego 6/16, 39-200 Dębica,

- Centrum Medyczne MEDYK sp. z o.o. sk. k. ul. Szopena 1, 35-055 Rzeszów.

Oferty cenowe przedstawione przez niniejsze podmioty kształtują się na tym samym poziomie i wynoszą  10 500,00 zł . Jednak za względu na krtyterium oceny ofert
w postacji odległości od Komendy Powiatowej Policji w Dębicy wybrano ofertę przedstawioną przez Specjalistryczny Internistyczny Gabinet Lekarski Małgorzata Skwirut,
ul. Sikorskiego 6/16, 39-200 Dębica.

Powrót na górę strony