Rozstrzygnięte

Dostawa lontów,zapalników i detonatorów elektrycznych - informacja o wyborze oferty

W związku z zakończeniem postępowania realizowanego na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Pzp na dostawę lontów, zapalników i detonatorów elektrycznych

nformuję, że najkorzystniejsze oferty cenowe w poszczególnych zadaniach przedstaiły firmy:

Zadanie nr 1:

NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1, 43-150 Bieruń

Zadanie nr 2:

IBCOL Polska Sp. zo.o. ul. Łowicka 35, 02-502 Warszawa

Powrót na górę strony