Rozstrzygnięte

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu budynku Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu przy ul. Sokola 9

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, wniosku Nr 18 / WIiR / 2017 na: „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu budynku Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu przy ul. Sokola 9, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Wykonawcę:

FROFORMA ARCHITEKTURA Firma Projektowo-Usługowa Wojciech Frączek, ul. Chopina 25/10, 30 – 049 Kraków

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza tj. oferta z najniższą ceną. Ww. zaoferował opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej za kwotę 18 081,00 zł brutto oraz pełnienie nadzoru autorskiego za 1 pobyt za kwotę 615,00 zł brutto i uzyskał 100 punktów.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyło dwóch Wykonawców:
1) INSTAL-TECH Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92a /15 , 30-728 Kraków,
Zaoferował opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej za kwotę 24 600,00 zł brutto oraz pełnienie nadzoru autorskiego za 1 pobyt za kwotę 615,00 zł brutto i uzyskał 78,80 punktów.
2) FROFORMA ARCHITEKTURA Firma Projektowo-Usługowa Wojciech Frączek, ul. Chopina 25/10, 30 – 049 Kraków
Zaoferował opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej za kwotę 18 081,00 zł brutto oraz pełnienie nadzoru autorskiego za 1 pobyt za kwotę 615,00 zł brutto i uzyskał 100 punktów.

Powrót na górę strony