Rozstrzygnięte

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy budynku Komisariatu Policji w Oleszycach

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

IMK Studio Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Katarzyna Matlingiewicz, 35-064 Rzeszów Rynek 17/303,

kwota; 31 300,00 zł brutto,       koszt 1 nadzoru na budowie: 350,00 zł brutto

Zestawienie wszystkich ofert:

l.p.

Nazwa oferenta

Kwota oferty

zł brutto z 23%VAT

Kwota 1 nadzoru

zł brutto

Uwagi

1

Pracownia Architektoniczna ”Filar” s.c. Lidia i Krzysztof Filar

38-300 Gorlice
 ul. Biecka 102 A

36 900,00

492,00

 

2

ARCHIDOM Bernard Łopacz

47-400 Racibórz
ul. Środkowa 5

32 472,00

861,00

 

 

3

INSTAL-TECH MARCIN MARZEC

30-728 Kraków

ul. Nowohucka 92a/15

36 900,00

369,00

 

 

4

ARCHITEKT ARKADIUSZ ZARZYCKI

44-285 Rzuchów
ul. Pszowska 35C

19 680,00

350,00

Oferta odrzucona, nie rozpatrywana

Oferta jest o 83% niższa od najwyższej oferty, o 55% niższa od średniej z wszystkich  ofert,
 o 37% niższa od wybranej oferty nr.5

5

IMK Studio Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Katarzyna Matlingiewicz

35-064 Rzeszów Rynek 17/303

31 300,00

350,00

 

 

6

ECORES Sp. z o.o.

 35-604 Rzeszów ul. Kaczeńcowa 5

51 660,00

369,00

 

 

7

AN Archi Group Sp.
 z o.o.

44-100 Gliwice ul. Chorzowska 64

115 866,00

---------

 

Powrót na górę strony