Rozstrzygnięte

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej kompleksowego remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie przy ul. Słowackiego 14

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

PRO POMIAR s.c. Grzegorz Woźniak Grzegorz Zawierucha, 42-200 Częstochowa ul. Legionów 59 -   96,99 pkt.   

Opracowanie dokumentacji projektowej: 126 075,00 zł brutto, Koszt 1 nadzoru autorskiego: 615,00 zł brutto

Zestawienie wszystkich ofert: 

l.p.

Nazwa oferenta

Kwota oferty

zł brutto z 23%VAT

Kwota 1 nadzoru

zł brutto

Ocena-

Ilość przyznanych punktów

1

ARCHIDOM Bernard Łopacz

47-400 Racibórz ul. Środkowa 5

82 902,00

4920,00

Potwierdzenie wizji lokalnej-brak(oferta nie rozpatrywana)

 

 

2

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH i WYCENY NIERUCHOMOŚCI Kazimierz Drewniak

172 200,00

 

3 000,00

Potwierdzenie wizji lokalnej-brak(oferta nie ropatrywana)

 

 

 

3

Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

35-064 Rzeszów
Rynek 17/303

147 600,00

430,00

Razem: C+KN= 86,87

C=126 075/147 600 x 100%

x 90/100= 76,87

KN=430/430 x100% x 10/100= 10

Potwierdzenie wizji lokalnej- jest

4

PRO POMIAR s.c. Grzegorz Woźniak Grzegorz Zawierucha

42-200 Częstochowa ul. Legionów 59

126 075,00

615,00

Razem: C+KN=96,99

C=126075/126075 x 100 %

x 90/100= 90

KN=430/615 x100 x 10/100= 6,99

Potwierdzenie wizji lokalnej –jest

 

 

Powrót na górę strony