Rozstrzygnięte

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu budynków Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 2

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

PRO-POMIAR s.c. Grzegorz Woźniak, Grzegorz Zawierucha”- ul. Legionów 59, 42 – 200 Częstochowa

Cena za opracowanie dok. projektowo kosztorysowej: 120 207,90 zł brutto
Cena za pełnienie nadzoru autorskiego– jeden nadzór:       615,00 zł brutto

Zestawienie wszystkich ofert:

l.p.

Nazwa Wykonawcy / adres

Cena oferty
za opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
zł brutto

Cena oferty
za pełnienie nadzoru autorskiego – jeden nadzór
zł brutto

Liczba punktów w kryterium "cena"

Za dokumentacji projektowo kosztorysowej

Liczba punktów
w kryterium "cena"                                     

Za pełnienie nadzoru autorskiego – jeden nadzór

Łączna
suma punktów

1

INSTAL-TECH Marcin Marzec

ul. Nowohucka 92a /15  30-728 Kraków

61 500,00

615,00

Nie podlega punktacji:

Oferta Wykonawcy odrzucona z uwagi na rażąco niską cenę w stosunku do średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert wynoszącej
118 919,48 zł brutto.
Oferta ta jest o 60,06 % niższa od szacowanej kwoty Zamawiającego (154 000 zł ), o 48,28 % niższa od średniej ze wszystkich ofert (118 919,48 zł) i o 48,84% niższa od oferty wybranej jako najkorzystniejsza.

2

FROFORMA ARCHITEKTURA Firma Projektowo-Usługowa Wojciech Frączek

 

ul. Chopina 25/10

30 – 049 Kraków

136 530,00

615,00

70,44 pkt

20 pkt

 

   90,44 pkt

 

3

PRO- POMIAR

S.C. GRZEGORZ WOŹNIAK, GRZEGORZ ZAWIERUCHA

ul. Legionów 59

42-200 Częstochowa

120 207,90

615,00

 

80 pkt

 

20 pkt

 

 100,00 pkt

 

4

ARCHIDOM Bernard Łopacz
ul. Środkowa 547-400 Racibórz

157 440,00

31 488,00

Nie podlega punktacji:
Wykonawca wykluczony, a jego oferta odrzucona z uwagi na niespełnienie elementów zamówienia określonych w pkt 9 do zaproszenia (brak wypełnionego załącznika nr 4) oraz przekroczenie wartości realizowanego zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp do 30 tys. euro netto (125 247,00 zł).

 

Powrót na górę strony