Rozstrzygnięte

Wykonanie robót remontowych w budynku Posterunku Policji w Ulanowie

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „IZOTERM”, Zbigniew Łata, ul. Sandomierska 64, 37-464 Stalowa Wola

Wartość oferty - 29 553,26 zł

Zestawienie wszystkich ofert:

1. Kazimierz Młynarski Firma „STALBUD”, 37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 9F

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „IZOTERM”, Zbigniew Łata Sandomierska 64, 37-464 Stalowa Wola

Powrót na górę strony