Rozstrzygnięte

dostawa szorowarki na potrzeby KPP w Jarosławiu

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

  • dostawa szorowarki na potrzeby KPP w Jarosławiu
Powrót na górę strony