Rozstrzygnięte

dostawa biurek dla KMP w Krośnie z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Chorkówce

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony