Rozstrzygnięte

Dostawa serwera NAS QNAP TS-1263U-RP-4G z dodatkowym wyposażeniem oraz dysków twardych WD Red NAS HD 4TB 3,5" dla KWP w Rzeszowie

INFORMACJA

z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp do Wniosku nr 136/WŁiI/2018

Powrót na górę strony