Rozstrzygnięte

Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla KWP w Rzeszowie.

INFORMACJA

z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp do Wniosku nr 142/WŁiI/2018

Powrót na górę strony