Rozstrzygnięte

Dostawa i montaż kontroli dostępu dla Laboratorium Kryminalistyki w Rzeszowie przy Placu Śreniawitów 1

Ogłoszenie z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Powrót na górę strony