Rozstrzygnięte

Wykonanie usługi zarządzania zakupem energii elektrycznej w ramach stałego i elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i jednostek garnizonu podkarpackiego

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony