Rozstrzygnięte

zadanie nr 1 – „Wykonanie podłoża pod garaż blaszany w Posterunku Policji w Komańczy, 38 543 Komańcza 127”, zadanie nr 2 – „Dostawa i montaż garażu blaszanego dla Posterunku Policji w Komańczy, 38 543 Komańcza 127"

ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na postawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony