Rozstrzygnięte

Wymiana odcinka sieci cieplnej wysokich parametrów 130/70 st z rur stalowych b/szwu DN 65 od wyjścia z budynku B Komendy Miejskiej w Krośnie przy u. Lwowskiej 28 do rozdzielaczy budynku SOT o dł 96 (2x48) mb

informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony