Rozstrzygnięte

wykonanie usług kominiarskich w obiektach pozostających w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony