Rozstrzygnięte

Wykonanie audytu ex-post z niezbędnymi badaniami dla inwestycji pn: „Termomodernizacja wybranych obiektów Policji województwa podkarpackiego”

informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony