Rozstrzygnięte

Dostawa przełączników sieciowych z dodatkowym wyposażeniem dla KWP w Rzeszowie.

INFORMACJA

z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

do Wniosku nr 284/WŁiI/2018

Powrót na górę strony