Rozstrzygnięte

Dostawa materiałów elektrycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz jednostek Policji województwa podkarpackiego

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp do wniosku nr 137/2018/Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Rzeszowie 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony