Rozstrzygnięte

dostawa i montaż klimatyzatorów naściennych o mocy chłodzenia 3,5 kW oraz 5,1 kW z możliwością grzania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz wybranych jednostek Policji województwa podkarpackiego.

informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp do wniosku nr 139/2018/Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Rzeszowie

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony