Rozstrzygnięte

Wykonanie usługi konserwacji, przeglądów i usuwania awarii dźwigów dla wybranych jednostek Policji województwa podkarpackiego - KPP w Dębicy, KMP w Tarnobrzegu i KMP w Przemyślu

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony