Rozstrzygnięte

Obsługa serwisowa systemów sygnalizacji pożaru, oddymiania oraz instalacji hydrantowej dla jednostek Policji województwa podkarpackiego

informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp do wniosku nr 132/2018/Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Rzeszowie 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony