Wydarzenia

Policyjne działania związane z dniem Wszystkich Świętych

Data publikacji 26.10.2022

Od najbliższego piątku policjanci rozpoczynają wzmożone działania związane z dniem Wszystkich Świętych. Celem akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa, zarówno zmotoryzowanym, jak też niechronionym uczestnikom ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych regionu oraz w rejonie parkingów i dróg dojazdowych do lokalnych nekropolii.

Policyjne działania rozpoczną się w piątek 28 października i potrwają do 2 listopada. Krośnieńscy funkcjonariusze będą czuwać nad bezpieczeństwem ruchu na drogach Krosna i powiatu, a ich działania szczególnie obejmą rejon cmentarzy i głównych ciągów komunikacyjnych.
 
Policjanci w trakcie realizowanych działań będą m.in.:
•    dbać o bezpieczeństwo zmotoryzowanych i niechronionych uczestników ruchu drogowego,
•    zapewniać płynność ruchu,
•    udzielać pomocy w sposób szczególny osobom niepełnosprawnym, umożliwiając im podjazd i zaparkowanie pojazdu jak najbliżej bram cmentarnych.
•    zwracać uwagę na miejsce parkowania pojazdów, sposób przewożenia dzieci,
•    reagować na niewłaściwe użycie świateł zewnętrznych pojazdu. Eliminować z ruchu pojazdy nieoświetlone, szczególnie jednoślady.
•    kontrolować stan trzeźwości kierujących,
•    ujawnianie sprawców wykroczeń w ruchu drogowym, które mają główny wpływ na stan bezpieczeństwa tj.: nadmierna prędkość, nieprawidłowe wykonywanie manewrów, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, niestosowanie się do poleceń osoby kierującej ruchem drogowym, łamanie przepisów drogowych przez pieszych.

Przypominany, by:
•    kierować pojazd zgonie z przepisami oraz z prędkością dostosowaną do warunków panujących na drodze. Istotnie jest, by utrzymywać niezbędny odstęp między pojazdami i pamiętać o włączaniu świateł mijania. Kierujący powinien być wypoczęty i koniecznie trzeźwy. Dłuższa trasę należy pokonywać etapami, co pewien czas robiąc przerwę na odpoczynek.
•    przed podróżą sprawdzić stan techniczny pojazdu (sprawność układu hamulcowego, kierowniczego, oświetlenia i stan opon),
•    stosować się do wprowadzanych zmian w ruchu drogowym. W rejonie wielu cmentarzy pojawią się nowe oznaczenia. W newralgicznych miejscach ruchem kierować będą policjanci, i to do ich poleceń należy stosować się  w pierwszej kolejności. Samochód należy parkować w miejscu do tego wyznaczonym.
•    piesi korzystali z chodników, w przypadku ich braku – z pobocza. Przed wejściem na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność i przechodzić wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Przebieganie przez jezdnię lub wychodzenie zza samochodu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność może skończyć się tragicznie. Apelujemy również o  korzystanie z elementów odblaskowych, które należy zakładać w widocznym miejscu.

Zmiany w organizacji ruchu drogowego:
Krosno, rejon cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego:

Poniżej informujemy o zmianach w organizacji ruchu, które będą obowiązywać od 28 października do 2 listopada br.:
•   Zakaz zatrzymywania, oznaczony znakiem pionowym B-36, obowiązywać będzie na stępujących ulicach:
-  ul. Wyszyńskiego - w kierunku dzielnicy Suchodół - od skrzyżowania z DK28 po obydwu stronach drogi do zatok autobusowych poniżej cmentarza.
- ul. Podkarpacka, ciąg DK 28, od skrzyżowania z ul. Lwowską ciągiem  DW 991 do skrzyżowania z ul. kard. Wyszyńskiego i ul. Grodzkiej po obydwu stronach dwóch jezdni.
•   Na odcinku ul. Podkarpackiej od skrzyżowania z ul. Lwowską do skrzyżowania z ul. Grodzką obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/godz. oznaczone znakiem B-33.

Wyznaczone parkingi:
•    na wysokości cmentarza przy ul. Wyszyńskiego.
•    przy kościele św. Piotra i św. Jana  z Dukli,
•    wszystkie parkingi w rejonie Starostwa Powiatowego przy ul. Bieszczadzkiej i Galerii Vivo przy ul. Bieszczadzkiej,
•    parkingi na osiedlu mieszkaniowym im. Grota Roweckiego od strony ul. Podkarpackiej,
•    parking przy pomniku św. Jana Pawła II.

Krosno, rejon cmentarza komunalnego w dzielnicy Polanka:
Zmiany organizacji ruchu:
•    na ul. Baczyńskiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy, wjazd możliwy będzie od ul. Decowskiego,
•    na ul. Baczyńskiego od strony Dobieszyna obowiązywał będzie zakaz wjazdu, miejsce to oznakowane zostanie  znakiem B-2 i poprzedzone znakiem  „zmiana organizacji ruchu”,
•    po lewej stronie ul. Baczyńskiego obowiązywał będzie  znak B-36 zakaz zatrzymywania,
•    parkowanie na ul. Baczyńskiego możliwe będzie po prawej stronie ulicy zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy, miejsce do parkowania oznaczone będzie odpowiednimi znakami drogowymi D-18,
•    parkowanie przy ul. Popiełuszki po lewej stronie drogi możliwe będzie w miejscach wyznaczonych znakami pionowymi D-18.
•    prędkość na ul. Popiełuszki w rejonie cmentarza ograniczona będzie do 40 km/h znakiem B-33.

Ponadto przypominaym, że w dniach 31 października br. w godz. 18.00 – 22.00 oraz 1 listopada br. w godzinach 8.00- 22.00, poza prawnymi wyłączeniami, obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t.

Powrót na górę strony