Wydarzenia

Akcja „Znicz 2016” w Krośnie i powiecie krośnieńskim

Krośnieńscy policjanci wezmą udział w ogólnopolskiej akcji "Znicz 2016", która potrwa od 28 października do 2 listopada. Funkcjonariusze szczególnym nadzorem obejmą miejsca w okolicach cmentarzy.

Wzmożone działania „Znicz 2016” rozpoczną się w piątek o godz. 6, i potrwają do środy do godz. 22. Krośnieńscy funkcjonariusze czuwać będą nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego.

Policjanci Ruchu Drogowego w trakcie  działań „Znicz 2016” będą zwracać szczególną uwagę na:

- zapewnienie płynności i porządku ruchu drogowego,

- to czy zachowanie użytkowników drogi jest zgodne z obowiązującymi przepisami,

- stan trzeźwości kierujących,

- miejsce parkowania pojazdów,

- sposób przewożenie dzieci,

- ujawnianie sprawców wykroczeń w ruchu drogowym, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa tj.: nadmierna prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, niestosowanie się do poleceń osoby kierującej ruchem drogowym.

Policjanci przypominają o konieczności:

-  dostosowania prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. Istotne jest, aby utrzymywać niezbędny odstęp miedzy pojazdami. Pamiętać należy o konieczności włączenia świateł mijania,

- sprawdzenia stanu techniczny naszego samochodu. Wybierając się w długą podróż, bądźmy wypoczęci. Trasę pokonujmy etapami, robiąc, co pewien czas przerwę na odpoczynek.

- zwracania  szczególnej uwagi na zmiany w organizacji ruchu drogowego. W tych dniach w wielu miejscach pojawią się nowe oznaczenia. Dotyczy to szczególnie rejonów wokół cmentarzy. W newralgicznych miejscach ruchem kierować będą policjanci ruchu drogowego i to do ich poleceń w pierwszej kolejności należy się stosować.

Samochody pozostawione w miejscach, gdzie jest to zabronione i gdzie utrudnia to ruch lub zagraża bezpieczeństwu, mogą być usuwane na koszt właściciela.

31 października br. w godz. 18.00 – 22.00 oraz 1 listopada br. w godzinach 8.00- 22.00 obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t.

Apelujemy do pieszych uczestników ruchu, aby korzystali z chodników, a w przypadku ich braku - z pobocza. Przed wejściem na jezdnię powinni zachować szczególną ostrożność i przechodzić tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Przebieganie lub wychodzenie zza samochodu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność, może zakończyć się tragicznie. Apelujemy również o  korzystanie z elementów odblaskowych, które należy zakładać w widocznym miejscu.

Zmiany w organizacji ruchu:

Jedlicze

- wjazd z ul. dr Tokarskich w kierunku ul. Stawiarskich –  jednokierunkowa,

- ul. Cicha -  jednokierunkowa,

- ul. Polna do ul. Tysiąclecia – jednokierunkowa,

- zakaz wjazdu w ul. Polną od ul.Tysiąclecia.

Wyznaczone parkingi: przy ul.Sienkiewicza przy sklepie „Biedronka”, przy ul.Rynek obok sklepu „Tesco”, przy ul.Tysiaclecia i ul.Stawarskich – przy cmentarzu.

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada br.

Korczyna

- ul.St.Pigonia, od mostu do ul.Akacjowej – prawa strona, zakaz zatrzymywania,

- ul. Ogrodowa do ul.Spokojnej - prawa strona, zakaz zatrzymywania.

Wyznaczony parking: przy ul.Ogrodowej.

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniach od 28 października do 2 listopada br.

Rymanów

-ul. Mistygacza, ul. Kalwaria, ul. Wola – ruch jednokierunkowy.  Wyjazd ul.Mistygacza oraz ul.3 Maja w Posadzie Górnej.

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują od godz. 12.00 - 28 października do godz. 9.00 - 2 listopada.

Krosno

- Obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się oznaczone znakiem pionowym B36, na następujących ulicach:

  • ul. Podkarpacka, ciąg DK 28, od skrzyżowania z ul. Lwowską (DW 991) do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego i ul. Grodzkiej po obu stronach dwóch jezdni,
  • ul. Wyszyńskiego w kierunku dzielnicy Suchodół, od skrzyżowania z DK 28 po obu stronach drogi, do zatok autobusowych poniżej cmentarza.

- Na ul. Podkarpackiej, od skrzyżowania z ul. Lwowską do skrzyżowania z ul. Grodzką będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km/h oznaczone znakiem B-33.

W rejonie cmentarza komunalnego w dzielnicy Polanka obowiązywać będą następujące zmiany organizacji ruchu:

  • na ul. Baczyńskiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy, wjazd możliwy będzie od ul. Decowskiego, - na ul. Baczyńskiego od strony Dobieszyna obowiązywał będzie znak B-2 zakaz wjazdu poprzedzony znakiem „zmiana organizacji ruchu”.
  • po lewej stronie ul. Baczyńskiego obowiązywał będzie znak B-36 - zakaz zatrzymywania.
  • parkowanie na ul. Baczyńskiego możliwe będzie po prawej stronie ulicy zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy, miejsce do parkowania oznaczone będzie odpowiednimi znakami drogowymi D-18.
  • parkowanie przy ul. Popiełuszki, po lewej stronie drogi możliwe będzie w miejscach wyznaczonych oznakowanymi znakami pionowymi D-18
  • prędkość na ul. Popiełuszki w rejonie cmentarza ograniczona będzie do 40 km/h znakiem B-33.

W rejonie cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego wyznaczone zostały parkingi:

- na wysokości cmentarza przy ul. Wyszyńskiego,

- przy kościele św. Piotra i św. Jana  z Dukli,

- wszystkie parkingi w rejonie Starostwa Powiatowego przy ul. Bieszczadzkiej,

- parkingi na osiedlu mieszkaniowym Grota Roweckiego od strony ul. Podkarpackiej,

- parking przy pomniku św. Jana Pawła II.

Parkingi posiadać będą wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zmiany w organizacji ruchu drogowego wprowadzone zostaną od godzin wieczornych -28 października do godz. 8 rano - 2 listopada br.

W razie potrzeby na ulicach i parkingach, a w szczególności na skrzyżowaniu ulic Podkarpackiej, Grodzkiej i Wyszyńskiego, ruchem kierować będą policjanci i strażnicy miejscy.

Więcej informacji na temat akcji „Znicz 2016” prowadzonej na podkarpackich drogach znajdą Państwo tutaj.

Powrót na górę strony