Wydarzenia

Reaktywowany Posterunek Policji w Orłach

Wczoraj, uroczyście przekazano symboliczne klucze do nowego Posterunku Policji w Orłach. Reaktywacja posterunku została zainicjowana przez samorząd lokalny oraz Wójta Gminy Orły. Dzięki zwiększeniu liczby etatów policji w Orłach, zwiększy się poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, którzy będą mieli łatwiejszy dostęp do funkcjonariuszy.

Uroczysta zbiórka z okazji otwarcia nowego Posterunku Policji w Orłach rozpoczęła się 1 lipca o godz. 12. W uroczystości udział wzięli Poseł na Sejm Tadeusz Chrzan, I Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak, Starosta Przemyski Jan Pączek oraz lokalni samorządowcy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i instytucji.

Ceremonię rozpoczęło złożenie meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie insp. Dariuszowi Matusiakowi przez dowódcę uroczystości Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu kom. Janusza Kiszkę.

Następnie komendant wojewódzki insp. Dariusz Matusiak wraz z Wójtem Gminy Orły Bogusławem Słabickim, przekazał na ręce kierownika Posterunku asp. sztab. Janusza Dąbka, symboliczny klucz do budynku, złożył też życzenia pomyślnej i owocnej służby policjantkom i policjantom nowej placówki. Zaznaczył, jak ważnym na szczeblu lokalnym, jest zwiększanie dostępności Policji dla obywateli. W swoim wystąpieniu podkreślił również prospołeczny model funkcjonowania Polskiej Policji, wskazując na tworzenie małych, lokalnych posterunków Policji umiejscowionych pośród lokalnej społeczności oraz rolę Krajowej Mapy Zagrożeń i Bezpieczeństwa i Aplikacji Moja Komenda, jako istotnych narzędzi komunikacji społeczeństwa z Policją.

W imieniu parlamentarzystów głos zabrał Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, który również pogratulował otwarcia posterunku Policji, a co się z tym wiąże zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Orły. I Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, wyraziła zadowolenie z dbałości o mieszkańców jak również podziękowała policjantom za ich trud i ciężką, a zarazem niebezpieczna pracę. Wójt Gminy Orły Bogusław Słabicki podkreślił, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa dla lokalnej społeczności, a dzięki odtworzonemu posterunkowi mieszkańcy gminy będą mieli możliwość lepszego i szybszego kontaktu z Policją, a zwłaszcza  z dzielnicowymi.

Na koniec Kapelan podkarpackiej Policji ks. Marek Buchman odmówił modlitwę za wszystkich policjantów.

Po zakończeniu oficjalnej części, wszyscy zaproszeni goście mogli zwiedzić posterunek.

Posterunek Policji w Orłach, podległy Komisariatowi Policji w Żurawicy, powiększył się o dodatkowe osiem etatów.  Służbę w nim pełni - kierownik posterunku, dwóch dzielnicowych, trzech funkcjonariuszy służby patrolowo-interwencyjnej oraz dwóch funkcjonariuszy służby kryminalnej.

 • Zdjęcie kolorowe przedstawia budynek Posterunku Policji w Orłach.
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe przedstawia uroczystą zbiórkę Policji z okazji oddania nowego Posterunku Policji w miejscowości Orły.
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe przedstawia uroczystą zbiórkę Policji z okazji oddania nowego Posterunku Policji w miejscowości Orły.
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe przedstawia uroczystą zbiórkę Policji z okazji oddania nowego Posterunku Policji w miejscowości Orły.
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe przedstawia uroczystą zbiórkę Policji z okazji oddania nowego Posterunku Policji w miejscowości Orły.
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe przedstawia uroczystą zbiórkę Policji z okazji oddania nowego Posterunku Policji w miejscowości Orły.
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe przedstawia uroczystą zbiórkę Policji z okazji oddania nowego Posterunku Policji w miejscowości Orły.
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe przedstawia uroczystą zbiórkę Policji z okazji oddania nowego Posterunku Policji w miejscowości Orły.
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe przedstawia uroczystą zbiórkę Policji z okazji oddania nowego Posterunku Policji w miejscowości Orły.
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe przedstawia uroczystą zbiórkę Policji z okazji oddania nowego Posterunku Policji w miejscowości Orły.
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe przedstawia uroczystą zbiórkę Policji z okazji oddania nowego Posterunku Policji w miejscowości Orły.
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe przedstawia uroczystą zbiórkę Policji z okazji oddania nowego Posterunku Policji w miejscowości Orły.
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe przedstawia uroczystą zbiórkę Policji z okazji oddania nowego Posterunku Policji w miejscowości Orły.
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe przedstawia uroczystą zbiórkę Policji z okazji oddania nowego Posterunku Policji w miejscowości Orły.
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe przedstawia uroczystą zbiórkę Policji z okazji oddania nowego Posterunku Policji w miejscowości Orły.
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe przedstawia uroczystą zbiórkę Policji z okazji oddania nowego Posterunku Policji w miejscowości Orły.
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe przedstawia uroczystą zbiórkę Policji z okazji oddania nowego Posterunku Policji w miejscowości Orły.
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe przedstawia wnętrze Posterunku Policji w Orłach
  foto KMP-Przemyśl
Powrót na górę strony