Wydarzenia

Krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Realizując zadania zawarte w „Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022”, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie powiatu przemyskiego.

I. Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach, Korytniki 14, 37-741 Krasiczyn
telefon: 16- 671 85 94, e-mail: kontakt@sow-korytniki.pl


II. Wykaz punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie:

- Punkt Konsultacyjny w Birczy, ul. Parkowa 3, 37-740 Bircza, telefon: 606 827 398, 734 791 327 e-mail: gops@bircza.pl, trzy razy w miesiącu od 8.30 do 11.30

zakres pomocy: wspieranie rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie, motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia dla osób uzależnionych, współuzależnionych doświadczających przemocy w rodzinie.

- Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dubiecku, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko, telefon: 16 651 11 59, e-mail:gkrpa@dubiecko.pl, poniedziałku, wtorek, środa  oraz piątek od 8:00 do 12:00, w czwartek od godz: 12:00 – 16:00

zakres pomocy: prowadzenie porad w zakresie uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, środków psychoaktywnych: pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna.

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasiczynie, Krasiczyn 177, 37-741 Krasiczyn, Prałkowce 253, 37-700 Przemyśl

telefon: 16 671 83 70 e-mail:gmina@krasiczyn.pl, 2 razy w miesiącu po 4 godz.

zakres pomocy: dyżury w punkcie konsultacyjnym przy Urzędzie Gminy Krasiczyn. Prowadzenie spotkań, rozmów, konsultacji, motywowania do podjęcia leczenia osób uzależnionych, praca z osobami współuzależnionymi z osobami stosującymi przemoc.


- Punkt Konsultacyjny dla osób Uzależnionych i wspoluzależnionych od alkoholu w Krzywczy, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza, telefon: 16 671 13 86 wew. 27, każdy wtorek godz:  7:00 – 11:00

zakres pomocy: motywowanie i informowanie zarówno o możliwościach podjęcia leczenia osób uzależnionych jak i terapii osób współuzależnionych.

- Gminny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym ich rodzin oraz przemocy w rodzinie w Medyce, 37-732 Medyka 288, telefon: 16 679 17 95, 16 671 53 91wew 32. 1 i 3 poniedziałek każdego miesiąca od 8.30 do 10:30

zakres pomocy: spotkania ze specjalistą psychoterapii, udzielanie porad, informacji, przeprowadzanie rozmów wspierających.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół Spraw Interwencji Kryzysowej w Przemyślu, Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, telefon: 16 675 00 11, 16 678 50 54 wew.107,e-mail.pcpr@powiat.przemysl.pl: Psycholog poniedziałek od 16:00 – 18:00, Prawnik: 15:30 – 17:30, Pracownik socjalny: Poniedziałek - piątek 8:30 – 15:30.

zakres pomocy: udzielanie bezpłatnego, specjalistycznego poradnictwa w tym psychologicznego, prawnego oraz pracy socjalnej osobom i rodzinom będącym w sytuacji kryzysowej.


- Zespól Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu, ul. Św. Brata Alberta 10, 37-700 Przemyśl, telefon: 16 - 672 30 04, 16 - 671 39 56, telefon zaufania: 16 - 670 16 16, e-mail:osrodek-uz@wp.pl,  poniedziałek od 16:00 – 18:00, wtorek od 16:00 – 19:00, środa Psycholog: od 16:00 – 19:00, piątek Prawnik i  Pracownik socjalny: od 16:00 – 19:00

zakres pomocy: specjalistyczne poradnictwo dla osób i rodzin tego wymagających obejmujące porady  psychologiczne, prawne, psychoterapeutyczne oraz specjalistyczne konsultacje. Udzielanie informacji osobom znajdującym się  w sytuacji kryzysowej, w tym ofiarom przemocy domowej o przysługujących im prawach.

- Punkt Konsultacyjny Dla Osób Stosujących Przemoc w Przemyślu, ul. Brata Alberta 10, 37-700 Przemyśl, telefon:16 - 672 30 04, 16 671 39 56, , e-mail: osrodek-uz@wp.pl, w każdy 1 i 3 wtorek miesiąca w godz:13:00 – 17:00

zakres pomocy: konsultacje, poradnictwo, terapia, wsparcie skierowane do osób agresywnych i stosujących przemoc.


- Ośrodek Wsparcia Socjalnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Dworskiego 98, 37-700 Przemyśl, telefon: 16 - 675 21 61, Psycholog: środa 8:00 – 12:00, Mediator: w piątki w godz:13:00 – 14:00

zakres pomocy: konsultacje psychologiczne, wsparcie, mediator rodzinny.


- Punkt Konsultacyjny w Żurawicy, ul. Marcina Króla 3, 37-710 Żurawica, telefon: 16 - 671 32 33, e-mail:zurawicagops@o2.pl, każdy wtorek tygodnia w godz: 11:00 – 13:00

zakres pomocy: porady psychologiczne.
 

III. Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno – terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie:


- Specjalistyczny  Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach, Korytniki 14, 37-741 Krasiczyn, telefon/ fax: 16 - 671 85 94, e-mail: kontakt@sow-korytniki.pl

 

IV. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie na terenie miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy:


- Prokuratura Okręgowa w Przemyślu ul. Waygarta 8, 37-700 Przemyśl, osoba koordynująca Prokurator Marta Pętkowska
tel: 16 - 767 37 70, e-mail: prokuratura@przemysl.po.gov.pl


- Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl, osoba koordynująca Z-ca Kuratora Okręgowego w Przemyślu Agnieszka Puchalska, tel: 16 - 676 13 80, 503 804 768, e-mail:agnieszka.puchalska@przemysl.so.gov.pl


- Zakład Karny w Przemyślu, ul. Rokitniańska , 37-700 Przemyśl, osoba koordynująca Mł. Psycholog Gabriela Gaber, tel: 16 - 678 92 71, 16 - 678 61 31, e-mail:zk_przemysl@sw.gov.pl


- Oddział Zewnętrzny w Medyce, Medyka 404B, 37-732 Medyka, osoba koordynująca St. wychowawca Ewa Zwierzyńska, tel: 16 - 671 57 46, 16 - 671 53 80, e-mail:zk_przemysl@sw.gov.pl


- Placówka Żandarmerii Wojskowej w Przemyślu, ul. Okrzei 3, 37-700 Przemyśl, osoba koordynująca Komendant kpt. Marcin Rojewski tel: 261 171 850, e-mail:ma.rojewski@ron.mil.pl oraz Z –ca Komendanta st. chor. sztab. Sebastian Barszczowski, tel: 261 171 857, 261 171 851, e-mail: se.barszczowski@ron.mil.pl
 

V. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa:

- Powiatowy Zespół do Spraw Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Przemyślu,(Powiatowe Centrum Pomocy w Przemyślu) osoba kierująca jednostką Jolanta Jabłońska, Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, tel: 16 – 678 50 54, wew.133,128, 107, fax: 16- 675 00 11, e-mail:pcpr@powiat.przemysl.pl, Pracownik Socjalny od poniedziałku do piątku godz: 7:30 – 15:30, Psycholog: poniedziałek godz: 16:30 -18:30, Prawnik: czwartek godz:15:30 – 17:30

zakres świadczonego poradnictwa: psychologiczne, prawne, socjalne.

- Specjalistyczny  Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach, Korytniki 14, 37-741 Krasiczyn, osoba kierująca jednostką Honorata Elińska, tel: 16 - 671 85 94, e-mail: kontakt@sow-korytniki.pl, codziennie całodobowo,

zakres świadczonego poradnictwa: psychologiczne, prawne, pedagogiczne i socjalne. Jednostka działa w oparciu o przepisy ustawy O Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie.


VI. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia:


Wykaz placówek znajduje się na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony