Wydarzenia

Dzień Wszystkich Świetych na przemyskich drogach

Data publikacji 27.10.2022

Od jutra, policjanci rozpoczną działania związane z dniem Wszystkich Świętych. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu drogowego, czuwać będą policjanci wspomagani przez funkcjonariuszy innych służb. Pamiętajmy, że w tym okresie obowiązywać będą czasowe zmiany organizacji ruchu w rejonach cmentarzy

Policyjna akcja rozpocznie się jutro, 28 października i potrwa do środy, 2 listopada. Od soboty 29 października, kierowcy muszą stosować się do zmiany organizacji ruchu drogowego w pobliżu Cmentarza Komunalnego Głównego przy ul. Słowackiego jak i Cmentarza Komunalnego Zasanie przy ul. B. Śmiałego w Przemyślu. 

Informacja dotycząca oznakowania ulic przy cmentarzach komunalnych w Przemyślu, jakie będą obowiązywały w okresie „Wszystkich Świętych” - w dniach od 29.10.2022 r. do 02.11.2022 r.

I.     Cmentarz Komunalny Główny przy ulicy Juliusza Słowackiego:

1. Odcinek ulicy Słowackiego (prawa strona) - od skrzyżowania z ulicą Przemysława – zostanie oznakowany znakiem D-18 „parking” z tabl. T-30i „tabliczka oznaczająca postój całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika”. Znak zostanie ustawiony za wjazdem na parking, natomiast na końcu muru cmentarnego zostanie ustawiony znak D-18 z tabl. T-3a „koniec”. Ponadto lewa strona ulicy Słowackiego – na ww. odcinku zostanie oznakowana znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się”- oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 29.10.2022 r. - 02.11.2022 r.

2.    Odcinek ulicy Przemysława - od skrzyżowania z ulicą Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Sucharskiego zostanie oznakowany znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. „nie dotyczy mieszkańców, MZK oraz służb miejskich”- oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2022 r. w godz. 10.00 – 18.00.

3.    Odcinek ulicy Przemysława - od skrzyżowania z ulicą Sucharskiego do skrzyżowania z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja/ zostanie obustronnie oznakowany znakami B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabl. T-24 – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 29.10.2022 r. - 02.11.2022 r.

4. Odcinek ulicy Przemysława od skrzyżowania z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja/ do ulicy Grochowskiej (kierunek jazdy do góry) zostanie oznakowany znakiem D-3 „droga jednokierunkowa” oraz znakiem D-18 „parking” z tabliczką T-30e „postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika”, a po lewej stronie znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 29.10.2022 r. - 02.11.2022 r.

5. Odcinek ulicy Przemysława (kierunek jazdy w dół) od skrzyżowania z ul. Grochowską do skrzyżowania z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja/ zostanie oznakowany znakiem B-2 „zakaz wjazdu” oraz ustawiony jeden separator drogowy – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 29.10.2022 r. -  02.11.2022 r.

6. Odcinek ulicy Grochowskiej od skrzyżowania z ulicą Przemysława do skrzyżowania z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja (kierunek jazdy w dół) zostanie oznakowany znakiem D-3 „droga jednokierunkowa” i znakami B-36 „zakaz zatrzymywania się”, które zostaną ustawione obustronnie na odcinku ulicy Grochowskiej – od skrzyżowania z ulicą Przemysława do skrzyżowania z ulicą Regera oraz od skrzyżowania ulicy Grochowskiej z ulicą Piasta Kołodzieja. Ten sam odcinek ulicy Grochowskiej (kierunek jazdy do góry) zostanie oznakowany znakiem B-2 „zakaz wjazdu” po prawej stronie za skrzyżowaniem z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja/ - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 29.10.2022 r. - 02.11.2022 r.

7. Wylot ulicy Regera do ulicy Grochowskiej zostanie oznakowany znakiem C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 29.10.2022 r. - 02.11.2022 r.

8. Wyjazd z parkingu PGK /parking górny/ zostanie oznakowany znakiem C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem” /znak ustawiony będzie na kole bezpośrednio przy wyjeździe z parkingu/ - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 29.10.2022 r.- 02.11.2022 r.

9. Wlot ulicy Grochowskiej do ulicy Przemysława (od strony łącznika ulicy Pasteura) zostanie oznakowany znakiem B-22 „zakaz skrętu w prawo” oraz znakiem C-7 „nakaz jazdy prosto lub w lewo” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 29.10.2022 r. - 02.11.2022r.

10. Ulica Przemysława (kierunek jazdy w dół) przed skrzyżowaniem z ulicą Grochowską zostanie oznakowana znakiem C-8 „nakaz jazdy w prawo lub w lewo” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 29.10.2022 r. - 02.11.2022 r.

11. Ulica Hubala przed skrzyżowaniem z ul. Grochowską (kierunek jazdy w dół) zostanie oznakowana znakiem B-22 „zakaz skrętu w prawo” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 29.10.2022 r. - 02.11.2022 r.

12. Ulica Piasta Kołodzieja /Hubala/ przed skrzyżowaniem z ulicą Grochowską zostanie oznakowana znakiem C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem” - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 29.10.2022 r. - 02.11.2022 r.

13. Ulica Kupały za skrzyżowaniem z ulicą Przemysława zostanie oznakowana znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. „nie dotyczy mieszkańców, służb miejskich” - oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2022 r. w godz. 10.00 - 18.00.

14. Ulica Sucharskiego przed skrzyżowaniem z ulicą Przemysława oraz na skrzyżowaniu z ulicą Grota Roweckiego zostanie ustawiony znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. „nie dotyczy mieszkańców i służb miejskich” - oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2022 r. w godz. 10.00 - 18.00.

II.    Cmentarz Komunalny Zasanie przy ulicy Bolesława Śmiałego

1. Odcinek ulicy Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ulicą Drzymały do bramy wjazdowej na parking główny przy cmentarzu zostanie oznakowany znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. „nie dotyczy mieszkańców, MZK i pojazdów służb miejskich” - oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2022 r. w godz. 10.00 – 18.00.

2. Wloty bocznych ulic: Gen. Maczka, Wróblewskiego i Skośna do przedmiotowego odcinka ulicy Bolesława Śmiałego będą oznakowane znakami B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. „nie dot. mieszkańców i służb miejskich” - oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2022 r. w godz. 10.00 - 18.00.

Znaki B-1 z tabliczkami jak wyżej będą ustawione na:

•    ul. B. Śmiałego przy wjeździe na parking główny
•    ul. B. Śmiałego przy skrzyżowaniu z ul. Drzymały
•    ul. Wróblewskiego za skrzyżowaniem z ul. Brzóski
•    ul. Brzóski za skrzyżowaniem z ul. Wróblewskiego

3. Odcinek ulicy Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ulicą Drzymały do skrzyżowania z ulicą Cmentarną zostanie oznakowany znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” - oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2022 r.

4. Odcinek ulicy Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ulicą Generała Maczka do skrzyżowania z ulicą Okrzei zostanie oznakowany znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” - oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2022 r.

5. Odcinek ulicy Glazera od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do wjazdu na parking przy cmentarzu (prawa strona) zostanie oznakowany znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” - oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2022 r.

6. Odcinek ulicy Wróblewskiego od skrzyżowania z ulicą Brzóski do skrzyżowania z ulicą Bolesława Śmiałego zostanie oznakowany znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” - oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2022 r.

Zmiany organizacji ruchu przewidziane są także przy cmentarzu w miejscowości Dubiecko. Ruch jednokierunkowy będzie obowiązywał na ulicy Cmentarnej, Wałowej oraz na ulicy Ogrodowej. Dodatkowo dla odwiedzających groby jest wyznaczony parking na ul. Wałowej.
 
W miejscowościach Krzywcza i Babice,cmentarze usytuowane są przy drodze wojewódzkiej nr 884, gdzie dopuszcza się możliwość parkowania samochodów. W związku z tym mogą tam wystąpić utrudnienia w ruchu pojazdów oraz pieszych. Nad bezpieczeństwem, będą czuwać policjanci oraz służby porządkowe OSP.

W pozostałych miejscowościach powiatu przemyskiego, w przeważającej większości, cmentarze znajdują się przy drogach gminnych i powiatowych. Służby nie przewidują zmian organizacji ruchu, a także większych utrudnień dla poruszających się tymi drogami.

Policja apeluje! W związku z nasileniem ruchu w okolicy cmentarzy należy wzmóc swoją czujność i rozwagę w trakcie podróży. Szczególnie powinniśmy być wyczuleni na osoby poruszające się pieszo, którym przypominamy o używaniu elementów odblaskowych. Zadbajmy, aby najmłodsi pasażerowie przewożeni byli w bezpieczny sposób.

 

Powrót na górę strony