Wydarzenia

Promocja służby w Policji podczas spotkań z młodzieżą

Data publikacji 30.11.2022

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu promują służbę w szeregach Policji. Spotykają się z uczniami, studentami i absolwentami. W ostatnim czasie zorganizowano spotkanie dla uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu. Policjanci przemyskiej komendy brali także udział w V Targach Edukacja- Praca- Kariera, które odbyły się na terenie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Uczniowie, którzy odwiedzili budynek przemyskiej komendy, to grupa około 30 osób, które po zakończeniu szkoły chcą podjąć pracę w służbach mundurowych. Spotkanie z uczniami prowadziła st.sierż. Emilia Bazan.

Głównym celem spotkania było przybliżenie uczestnikom specyfiki służby w Policji. Młodzieży przedstawiono wymagania, jakie stawia się kandydatom oraz możliwości, jakie daje służba w tej formacji. W trakcie spotkania przedstawiono prezentację, która pokazywała różne aspekty bycia policjantem. Młodzi ludzie poznali również strukturę organizacyjną, zadania poszczególnych wydziałów oraz dowiedzieli się,  jak wygląda służba na danym stanowisku. Ponadto zaprezentowano, jakim sprzętem dysponują funkcjonariusze wykonujący swoją pracę. 

Ponadto w ubiegłym tygodniu w Przemyślu odbyły się V Targi Edukacja-Praca-Kariera, gdzie jedno ze stoisk zorganizowała Komenda Miejska Policji w Przemyślu. Adresaci targów to przede wszystkim studenci, absolwenci, uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy Przemyśla, którzy mogli się zorientować w ofertach szkół, firm, różnych instytucji działających na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

Komendę Miejską Policji w Przemyślu reprezentowała sierż.sztab. Alicja Tysowska-Prejzner razem z pracownikiem kadr. Uczestnikom targów zostały zaprezentowane kryteria, jakie powinien spełniać kandydat ubiegający się do służby w Policji, jak również przedstawiono prezentację w ramach Krajowego Planu Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dot. kobiet, pokoju i bezpieczeństwa. Prelekcja przedstawiała możliwość rozwoju kariery zawodowej i łączenia profesjonalnej służby i życia rodzinnego. W targach wzięło udział około 400 zwiedzających.    

Wszystkie osoby zainteresowane pracą w Policji mogą znaleźć niezbędne informacje na ten temat na stronie internetowej podkarpackiej Policji.
 

 • foto KMP Przemyśl
 • foto KMP Przemyśl
 • foto KMP Przemyśl
 • foto KMP Przemyśl
 • foto KMP Przemyśl
 • foto KMP Przemyśl
 • foto KMP Przemyśl
 • foto KMP Przemyśl
 • foto KMP Przemyśl
 • foto KMP Przemyśl
 • foto KMP Przemyśl
 • foto KMP Przemyśl
 • foto KMP Przemyśl
 • foto KMP Przemyśl
 • foto KMP Przemyśl
Powrót na górę strony