Wydarzenia

Podsumowanie działań "Bezpieczny Pieszy"

Wczoraj na terenie powiatu przemyskiego policjanci ruchu drogowego prowadzili cykliczne działania „Bezpieczny pieszy”. Podstawowym celem tych działań jest ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, jak również egzekwowanie od pieszych i kierujących pojazdami właściwych zachowań na drogach.

Po raz kolejny funkcjonariusze ruchu drogowego przeprowadzili działania pn. „Bezpieczny pieszy”. Celem działań jest egzekwowanie od osób pieszych i kierujących pojazdami właściwego zachowania się na drogach. Podczas działań policjanci reagowali głównie na wykroczenia - nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, przekroczenie prędkości w rejonie przejścia dla pieszych oraz wyprzedzanie na przejściach dla pieszych bezpośrednio przed nimi, a także na przemieszczanie się pieszych prawidłową stroną drogi, niestosowanie się przez nich do sygnalizacji świetlnej, braku elementów odblaskowych oraz korzystania z telefonów podczas przechodzenia przez przejście.

Mundurowi ujawnili 28 wykroczeń popełnionych przez kierujących i 22 wykroczenia popełnionych przez pieszych.

Pamiętajmy! Tylko przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z rozsądkiem i rozwagą, mogą nas ustrzec przed kalectwem lub utratą życia. A odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na wszystkich użytkownikach dróg.

Powrót na górę strony