Wydarzenia

Gminne ćwiczenia obronne w Bolestraszycach

Data publikacji 10.05.2017

Na terenie gminy Żurawica odbyły się wczoraj ćwiczenia obronne. Scenariusz ćwiczeń zakładał wystąpienie kilku sytuacji kryzysowych zagrażających bezpieczeństwu. W symulacjach tych wzięli udział również przemyscy policjanci.

Wczoraj w Bolestraszycach, przeprowadzono ćwiczenia obronne pod nazwą „Obrona ludności i dóbr kultury”. Odegrano również epizody z zakresu zagrożenia terrorystycznego. W  działaniach wzięli udział funkcjonariusze policji, strażacy, Straż Ochrony Kolei i ratownicy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 13, przed dworem w arboretum, gdzie  przeprowadzono akcję ratowniczo-gaśniczą wraz z udzieleniem pomocy medycznej poszkodowanym. Celem było zabezpieczenie zabytkowego drzewostanu i ewakuacja dóbr kultury. Kolejny element szkolenia dotyczył ataku terrorystycznego. W tym epizodzie zaplanowano siłowe zatrzymanie 10 rebeliantów, którzy próbowali rozkręcać tory na stacji rozrządowej i uciec w stronę bolestraszyckiego arboretum. 

Takie działania pokazują, jak ważna jest koordynacja i współdziałanie sił policyjnych oraz innych służb ratowniczych w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa.

mf

Powrót na górę strony