Wydarzenia

Przemoc w rodzinie - gdzie szukać pomocy

Data publikacji 09.08.2022

Zgodnie z zadaniami zawartymi w "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021" opracowany został aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.

Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie:

Ośrodki interwencji kryzysowej:

- powiat rzeszowski:
Rzeszowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie,
ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno
tel. 518 736 839, 885 696 640
e-mail: oik.gorno@poczta.fm, oik@powiat.rzeszow.pl
Placówka całodobowa i całoroczna.

- Rzeszów miasto:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
ul. Skubisza 4, 35-207 Rzeszów,
tel. 17 863 53 89, 17 851 25 01, 17 851 25 02
e-mail: opsik@mopsrzeszow.pl
Poradnictwo specjalistyczne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00.
Interwencja kryzysowa w formie schronienia całodobowo.

Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej (PIK) i in., udzielających pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie:

Błażowa
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
ul. 3-go Maja 15
36-030 Błażowa
tel. 17 229 70 02, 17 230 17 94, e-mail mgblazowa@ops.net.pl
Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poniedziałek - piatek w godz. 7.30-15.30.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Rzeszowski
Pl. Ks. A. Kowala 1
36-030 Błażowa
tel. 882 184 152, e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszowski.pl
Poradnictwo i pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach prowadzonej pracy socjalnej, poniedziałek w godz. 8.00-12.00, od środa do piątku w godz. 8.00-12.00

Punkt konsultacyjny ds uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Pl. Ks. A. Kowala 3
36-030 Błażowa
tel. 17 2297002, 609 001 679, e-mail psycholog@blazowa.com.pl
Poradnictwo i pomoc psychologiczna w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czwartek w godz. 16.00-20.00.


Boguchwała
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
ul. Plac Rynek 2
36-040 Boguchwała
Siedziba Miejskiego Centrum Kultury
tel. 882 180 395
Nieodpłatna pomoc prawna w zakresie: sprawy cywilne, sprawy rodzinne oraz karne. Pomoc polega na sporządzaniu pism, informowaniu o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach, wskazywaniu sposobu rozwiązania problemu. Pomoc prawna udzielania: poniedziałek 16.00-18.00, środa 9.30-11.30, 15.30-17.30, piątek 15.30-17.30.

Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania "Arka"
ul. Plac Rynek 2
36-040 Boguchwała
Siedziba Miejskiego Centrum Kultury (I piętro)
tel. 17 773 08 09
Poradnia Specjalistyczna "Arka" udziela bezpłatnej pomocy w zakresie psychologii, psychoterapi, prawa, doradztwa rodzinnego oraz terapii uzależnień. Rejestraca wizyt telefonicznie.
 

Dynów
Urząd Miasta Dynów
ul. Rynek 2
36-065 Dynów
tel. 668 473 790
Prowadzenie terapii dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie. II i IV piątek miesiąca w godz. 7.00-12.00.


Głogów Małopolski
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Młp.
ul. Fabryczna 17
36-060 Głogów Małopolski (budynek przy Stawach Tarczewskich)
tel. 17 789 75 00
e-mail: glogowmlp@ops.net.pl
Konsultacje psychologiczne dla dzieci i dorosłych, konsultacje pedagogiczne, pomoc logopedyczna, terminy spotkań umawiane indywidualnie.

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim
ul. Wyszyńskiego 12,
36-060 Głogów Małopolski
tel. 882 184 152
mail: mgdk@mgdk.pl
Poradnictwo prawne, terminy spotkań umawiane indywidualnie


Hyżne
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
Centrum Integracji i Rozwoju "Stara Mleczarnia w Hyznem
36-024 Hyżne 225
tel. 17 229 50 03, e-mail gops@hyzne.pl
Poradnictwo i konsultacje indywidualne: dla osób uzależnionych od alkoholu, dla osób współuzależnionych (osoby bliskie, rodziny),dla ofiar przemocy w rodzinie, udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym. W każdy poniedziałek w godz. 8.00-11.00.
 

Kamień
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu
36-053 Kamień 287
tel. 17 855 60 61, e-mail: kamien@ops.net.pl
Pomoc psychologiczna, pomoc prawna, 8 godzin w miesiącu w okresie lipiec-grudzień.


Krasne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem
36-007 Krasne 121
tel. 17 230 02 64, e-mail: gopskrasne@gminakrasne.pl
Pedagog w każdy wtorek miesiąca, psycholog dwa razy w miesiącu, terapeuta uzaleźnień raz w miesiącu, poniedziłek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.
 


Sokołów Małopolski
Rodzinny Punkt Konsultacyjny
ul. Rynek 1
36-050 Sokołów Małopolski
pok. nr 4
tel. 17 772 90 19 w. 14 w czasie dyżurów
Poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne.
I i II czwartek miesiąca od 16.15 do 18.15.


Świlcza
Punkt Konsultacyjno - Informacyjny w Świlczy
36-072 Świlcza 168, budynek Euroregionalnego Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej w Świlczy
tel. 17 867 01 00, 17 867 0144
e-mail: gops.swilcza@intertele.pl
Prowadzenie konsultacji w zakresie psychoprofilaktyki i psychoterapii uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Dyżur specjalisty psychoterapii uzależnień w każdą środę miesiąca od 16.00 do 18.00.


Trzebownisko
Rodzinny Punkt Konsultacyjny dla Mieszkańców Gminy Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 946
tel. 17 772 29 89
Pomocy psychologiczna, prawna, informacyjnaz zakresu procedury Niebieskie Karty, poniedziałek w godz. 15.00-17.00, wtorek w godz. 16.00-17.00, środa w godz. 16.00-19.00, czwartek w godz. 15.30-16.30

Tyczyn
Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie
ul. Rynek 10, 36-020 Tyczyn
tel. 17 229 17 39
Z pomocy dyżurującego psychologa skorzystać mogą osoby z problemem alkoholowym, problemem przemocy w rodzinie oraz osoby pozostające w trudnej sytuacji rodzinnej. Porady udzielane są bezpłatnie w czwartek od 15.00 do 19.00

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

Miasto Rzeszów:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
ul. Skubisza 4, 35-207 Rzeszów
tel. 17 863 53 89, mail: opsik@mopsrzeszow.pl

powiat rzeszowski:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
ul. Batorego 9, 35-959 Rzeszów
tel. 519 585 761
e-mail: pcpr@powiat.rzeszow.pl

Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie:

Rzeszów

Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ul. Fredry 4/pokój 57-58 , 35-959 Rzeszów
tel. 17 862 01 22, 796 600 429
e-mail: porso@poczta.onet.pl
Bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem przemocy w rodzinie, osób najbliższych i świadków, w szcególnych przypadkach pomoc materialna.
Poniedziałek od 8.00 do 15.00, wtorek od 13.00 do 20.00, środa od 8.00 do 15.00, czwartek od 8.00 do 15.00, piątek od 8.00 do 15.00, sobota od 8.00 do 13.00.

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Viktoria"
ul. Jagiellońska 4/7, 35-027 Rzeszów
tel. 606 891 917, e-mail: victoria.projekty@interia.pl
Doradztwo, pomoc prawna, wtorki i srody w godz. 9.00-13.00

Powiat rzeszowski:

Stowarzyszenie Wsparcia Osób i Rodzin "Orchidea"
ul. Rzeszowska 3/1, 36-051 Górno
e-mail: stowarzyszenieorchidea@interia.pl
Pomoc skierowana do  rodzini osób : pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdzialanie przemocy w domowej, działania profilaktyczne, interwencyjne, edukacyjne.

Rejestr miejsc, w których gminy udzielają tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniachoraz ogrzewalniach:

gmina Błażowa
Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 37-200 Przeworsk Gwizdaj 3A
podmiot prowadzący placówkę: stowarzyszenie Akademia Innowacji Społecznych, Bieganów 72A, 96-316 Międzyborów;    

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Św. Brata Alberta 2 i ul. Słoneczna 1, 39-200 Dębica
podmiot prowadzący placówkę: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Dębicy,  ul. św. Brata Alberta 2, 39-200 Dębica;

gmina Boguchwała
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Św. Brata Alberta 2 i ul. Słoneczna 1, 39-200 Dębica
podmiot prowadzący placówkę: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Dębicy,  ul. św. Brata Alberta 2, 39-200 Dębica;

gmina Chmielnik
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Św. Brata Alberta 2 i ul. Słoneczna 1, 39-200 Dębica
podmiot prowadzący placówkę: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Dębicy,  ul. św. Brata Alberta 2, 39-200 Dębica;

gmina miasto Dynów
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Ferdynanda Focha 12, 37-700 Przemyśl 
podmiot prowadzacy placówkę: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Koło w Przemyślu, ul. ul. Ferdynanda Focha 12, 37-700 Przemyśl;

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Św. Brata Alberta 2 i ul. Słoneczna 1, 39-200 Dębica
podmiot prowadzący placówkę: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Dębicy,  ul. św. Brata Alberta 2, 39-200 Dębica;

gmina Dynów
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Św. Brata Alberta 2 i ul. Słoneczna 1, 39-200 Dębica
podmiot prowadzący placówkę: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Dębicy,  ul. św. Brata Alberta 2, 39-200 Dębica;

gmina Głogów Małopolski
porozumienie z gminą Miasto Rzeszów;

gmina Hyżne
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet, ul. Jasna 4, 37-500 Jarosław
podmiot prowadzący placówkę: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Jarosławiu, ul. Jasna 4, 37-500 Jarosław

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Sanowa 11, 37-500 Jarosław
podmiot prowadzący placówkę: Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II "Wzrastanie", Łopuszka Mała 13, 37-220 Kańczuga;

gmina Kamień
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Św. Brata Alberta 2 i ul. Słoneczna 1, 39-200 Dębica
podmiot prowadzący placówkę: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Dębicy,  ul. św. Brata Alberta 2, 39-200 Dębica;    

gmina Krasne
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Św. Brata Alberta 2 i ul. Słoneczna 1, 39-200 Dębica
podmiot prowadzący placówkę: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Dębicy,  ul. św. Brata Alberta 2, 39-200 Dębica; 

gmina Lubenia
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Św. Brata Alberta 2 i ul. Słoneczna 1, 39-200 Dębica
podmiot prowadzący placówkę: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Dębicy,  ul. św. Brata Alberta 2, 39-200 Dębica;

gmina Sokołów Małopolski
schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Gwizdaj 3A, 37-200 Przeworski
podmiot prowadzący placówkę: stowarzyszenie Akademia Innowacji Społecznych, Bieganów 72A, 96-316 Międzyborów;

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Św. Brata Alberta 2 i ul. Słoneczna 1, 39-200 Dębica
podmiot prowadzący placówkę: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Dębicy,  ul. św. Brata Alberta 2, 39-200 Dębica;

gmina Trzebownisko
porozumienie z gminą Miasto Rzeszów;    

gmina Tyczyn
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Św. Brata Alberta 2 i ul. Słoneczna 1, 39-200 Dębica
podmiot prowadzący placówkę: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Dębicy,  ul. św. Brata Alberta 2, 39-200 Dębica;

gmina Miasto Rzeszów
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn z usługami opiekuńczymi, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet z usługami opiekuńczymi, Racławówka 132, 36-047 Niechobrz
podmiot prowadzący placówkę: Rzerszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów;                                                                                                                     

Wykaz jednostek specjalistycznego poradnictwa:

Miasto Rzeszów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
ul. Skubisza 4, 35-207 Rzeszów,
tel. 17 8635389,
e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl
Poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne, interwencja kryzysowa.
Psycholog - od poniedziałku do piatku 07.30-18.00.
Prawnik - poniedziałek 16.00-20.00, wtorek 7.30-12.30, środa 7.30-15.30 piątek 7.30-15.30.


Powiat Rzeszowski
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 989
tel.  17 771 37 72,
Pomocy i porad udzielają: psycholog, prawnik
Poniedziałek od 10.00 do 14.00, wtorek od  10.00 do 14.00

Rzeszowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie,
ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno
tel. 518 736 839, 885 696 640
e-mail: oik.gorno@poczta.fm, oik@powiat.rzeszow.pl
Placówka całodobowa i całoroczna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem, punkt informacyjno-konsultacyjny
36-007 Krasne 121
tel. 17 230 02 60, e-mail: gopskrasne@gminakrasne.pl
indywidualne konsultacje psychologiczne, prawne, pedagogiczne i terapeutyczne w godz. 7.30-15.30
Pedagog w każdy wtorek miesiąca, prawnik każdy czwartek miesiaca, psycholog dwa razy w tygodniu, terapeuta uzaleźnień raz w miesiącu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
ul. 3-go Maja 15
36-030 Błażowa
tel. 17 229 70 02, e-mail mgblazowa@ops.net.pl
Poradnictwo socjalne od poniedziałku do piatku w godz. 7.30-15.30

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
ul. Batorego 9, 35-959 Rzeszów
tel. 519 585 761
e-mail: pcpr@powiat.rzeszow.pl.

Koordynatorem procedury „Niebieskiej Karty” w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie jest asp.szt. Magdalena Żuk z Zespołu ds. Nieletnich, Profilaktyki Społecznej i Patologii, tel. 47 821 3447, fax 47 821 3448. W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji należy dzwonić na numer alarmowy 112.

Pełny wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadnieniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych: Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

 

 

Powrót na górę strony