Wydarzenia

Dzień Bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie

Data publikacji 23.10.2021

Policjanci odwiedzili Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie. Szkoła jest organizatorem inicjatywy edukacyjnej pn. „Dzień Bezpieczeństwa”, obejmującej działania w zakresie bezpieczeństwa w środowisku młodzieży szkolnej. W ramach współpracy ze szkołą policjanci prowadzili dla uczniów zajęcia poświęcone bezpieczeństwu mające przybliżyć im pracę i zadania policji.

Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie od wielu lat współpracuje z Komendą Wojewódzką i Komendą Miejską Policji w Rzeszowie. Do programu kształcenia wprowadziła innowację policyjną, realizowaną w wybranych klasach. Głównymi odbiorcami spotkań, zorganizowanych w ramach "Dnia Bezpieczeństwa", byli przede wszystkim uczniowie objęci tą innowacją.

Uczniom zaprezentowali się policjanci z obydwóch rzeszowskich komend wojewódzkiej i miejskiej. Spotkanie podzielone było na cześć teoretyczną - poświęconą zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa oraz na pokazy związane z pracą policjantów i wykorzystywanym przez nich sprzętem.

Policyjną prezentację rozpoczęła wizyta przewodnika psa służbowego z komendy miejskiej - sierż. sztab. Karoliny Wielg, której towarzyszył pies patrolowo-tropiący Nitro. Tematem wiodącym spotkania z przewodnikiem było bezpieczeństwo podczas kontaktów z psem - jak nawiązywać relacje ze zwierzęciem, jak podchodzić do psa, aby nie wzbudzać jego agresji. Przewodniczka opowiadała również zebranym o specyfice swojej pracy, w której na co dzień asystują psy wyszkolone do rożnych zadań np. patrolowych, tropiących, wykrywania zapachu materiałów wybuchowych lub narkotyków. Uczniowie dowiedzieli się o zasadach rekrutacji psów do służby w policji oraz procesie ich szkolenia. Prelekcja została uzupełniona pokazem wyszkolenia psa, jego umiejętności reagowania na wydawane przez przewodnika polecenia. Duże wrażenie wywarł na zebranych pokaz poleceń wydawanych gestami.

Asp. Jerzy Ossoliński z komendy wojewódzkiej i st. asp. Tomasz Surowiak z komendy miejskiej - przeprowadzili prelekcje dotyczącą handlu ludźmi. Rozmawiali z uczniami o bezpieczeństwie podczas wyjazdów zagranicznych, turystycznych i zarobkowych. Przestrzegali, jak rozpoznać i uniknąć zagrożeń związanych z wyjazdami i z podejmowaniem pracy za granicą.

Kolejny wykład poprowadziła kom. Renata Bednarska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Poświęcony był on zagrożeniom w ruchu drogowym, zasadom odpowiedzialności za popełnione wykroczenia. Prowadząca omówiła również najnowsze zmiany w przepisach o ruchu drogowym.

Na placu przed szkołą odbywał się pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz demonstracja policyjnych radiowozów. Podkom. Jacek Siek opowiadał uczniom o zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Swoje wystąpienie uzupełniał pokazami z wykorzystaniem fantoma. Okazało się, że uczniowie posiadają już podstawową wiedzę z tego zakresu. Jednak uwagi przekazane przez policjanta, który ma uprawnienia ratownika medycznego, były cennym uzupełnieniem tej niezwykle ważnej wiedzy.

St.asp. Andrzej Kluz zaprezentował samochód marki Bmw, będący na wyposażeniu policjantów wydziału ruchu drogowego komendy wojewódzkiej. Policjanci z wydziału ruchu drogowego komendy miejskiej asp. Tomasz Moskal i sierż. sztab. Grzegorz Jopek zaprezentowali najnowszy nabytek rzeszowskich policjantów - Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego. Opowiadając o swojej pracy podczas obsługi zdarzeń drogowych, prezentowali bogate wyposażenie nowego radiowozu.

 

 • Na zdjęciach przewodniczka psa służbowego prezentuje na dziedzińcu szkoły umiejętności podopiecznego psa Nitro. Na drugim planie uczniowie oglądający pokaz.
  Przewodniczka psa słuzbowego podczas pokazów
 • Na zdjęciu w klasie stojąca przodem do uczniów kom. Renata Bednarska prowadzi prelekcję. Na pierwszym planie siedzacy w ławkach uczniowie.
  Kom. Renata Bednarska prowadzi prelekcję.
 • Na zdjęciu w klasie na pierwszym planie siedzący tyłem uczniowie przed nimi stoją prowadzący prelekcję asp. Jerzy Ossoliński i st. asp. Tomasz Surowiak
  Asp. Jerzy Ossoliński i st. asp. Tomasz Surowiak prowadzacy prelekcje o handlu ludźmi
 • Na zdjęciu, na placu przed szkoła podkom Jacek Siek podczas prelekcji o zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Policjant klęczy nad fantomem, wokół niego stoją słuchające prelekcji uczennice.
  Podkom Jacek Siek podczas prelekcji o zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Na zdjęciu na placu przed szkołą stoją zaparkowane trzy policyjne radiowozy. Wokół oglądający je uczniowie szkoły.
  St. asp. Andrzej Kluz prezentuje policyjne bmw.
 • Na zdjęciu stoicy przed szkołą Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego. Przed samochodem tyłem stoją policjant i oglądający sprzęt uczniowie. Przed radiowozem rozłożone jest kego wyposażenie służące do zabezpieczania miejsc zdarzeń drogowych.
  Sierż sztab. Grzegorz Jopek prezentuje wyposażenie Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego
Powrót na górę strony