Wydarzenia

W hołdzie pomordowanym żołnierzom i funkcjonariuszom

Wczoraj, w Głogowie Małopolskim odbyły się uroczystości poświęcone pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej. Pod Dębami Katyńskimi i obeliskiem upamiętniającym pomordowanych, kwiaty złożyli m.in. Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie insp. Bogusław Kania i przedstawiciele służ mundurowych oraz delegacje dzieci i młodzieży szkolnej.

Obchody przygotowały władze miasta i gminy Głogów Małopolski wraz z dziećmi i młodzieżą szkolną, strzelcami ze związku strzeleckiego oraz p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim Pawłem Majem. Uroczystość upamiętniała 83. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, zamordowania w kwietniu 1940 roku przez NKWD oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji Państwowej oraz elity społeczeństwa polskiego, którzy dostali się do sowieckiej niewoli.

Obchody rozpoczęły się od wprowadzenia pocztów sztandarowych i asysty związku strzeleckiego oraz odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Lektor odczytał nazwiska zamordowanych żołnierzy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy Policji Państwowej z Głogowa Małopolskiego i ziemi głogowskiej.

Następnie głos zabrał burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj. Przypomniał tragiczne losy polskich jeńców na wschodzie, które przez wiele lat były przemilczane. Podkreślił także, jak ważna w życiu społeczeństwa jest pamięć o tych, którzy oddali swoje życie w obronie niepodległości Polski. Do zebranych przemówił również Komendant Miejski Policji w Rzeszowie insp. Bogusław Kania. W swoim wystąpieniu przypomniał o konieczności kultywowania pamięci o bohaterach, będącą nie tylko wyrazem szacunku i wdzięczności, ale również drogowskazem dla następnych pokoleń. W tym duchu zwrócił się do licznie zebranej młodzieży, której podziękował za udział w uroczystości i zaapelował o przechowywanie pamięci o bohaterach.

Po przemówieniach ksiądz Michał Polański odmówił modlitwę za poległych, a przedstawiciel „Strzelca” odczytał apel poległych.

Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty pod tablicą memorialną.

Po uroczystości jej uczestnicy, poprzedzani przez poczty sztandarowe i strzelców w asyście policjantów, przeszli pod budynek komisariatu, gdzie pod tablicą upamiętniającą zamordowanych na wschodzie funkcjonariuszy Policji Państwowej z ziemi głogowskiej, złożono kwiaty. Wartę honorową przed tablicą pełnili policjanci.

 • Na zdjęciu Samodzielny Pluton Strzelecki „Strzelec” .
  zdjęcie z uroczystości
 • Na zdjęciu dzieci z miejscowego przedszkola, biorące udział w uroczystości.
  Zdjęcie z uroczystości
 • Na zdjęciu od lewej w umundurowaniu galowym Komendant Miejski Policji w Rzeszowie inspektor Bogusław Kania, z jego lewej strony aspirant sztabowy Paweł Maj. W tle uczestnicy uroczystości.
  Zdjęcie z uroczystości
 • Na zdjęciu obelisk upamiętniający pomordowanych żołnierzy i funkcjonariuszy, pod którym złożono kwiaty.
  Zdjęcie z uroczystości
 • Na zdjęciu delegacje składające kwiaty w hołdzie ofiar.
  Zdjęcie z uroczystości
 • Na zdjęciu po prawej stronie warta honorowa przy tablicy umieszczonej na ścianie Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim, z nazwiskami zamordowanych funkcjonariuszy policji. Na wprost nich oddający honory aspirant sztabowy Paweł Maj, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie insp. Bogusław Kania i Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj.
  Zdjęcie z uroczystości
Powrót na górę strony