Wydarzenia

Przemoc w rodzinie - gdzie szukać pomocy

Data publikacji 14.08.2020

Zgodnie z zadaniami zawartymi w "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020" opracowany został aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, w tym prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, na terenie Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.

Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie:

Ośrodki interwencji kryzysowej:

- powiat rzeszowski:

Rzeszowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie, 
ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno
tel. 518736839, 885696640
e-mail: oik.gorno@poczta.fm, oik@powiat.rzeszow.pl

Placówka całodobowa i całoroczna.

- Rzeszów miasto:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
ul. Skubisza 4, 35-207 Rzeszów, 
tel. 17 8635389, 
e-mail: opsik@mopsrzeszow.pl

Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej (PIK) i in., udzielających pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie:

Błażowa
Punkt konsultacyjny ds uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Pl. Ks. A. Kowala 3
36-030 Błażowa
tel. 17 2301727, 603087186
Psychoterapia, porady psychologiczne.
Każdy czwartek od 16.00 do 19.00.

Boguchwała
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
ul. Plac Rynek 2
36-040 Boguchwała
Siedziba Miejskiego Centrum Kultury
tel. 882 180 395
Nieodpłatna pomoc prawna w zakresie: sprawy cywilne, sprawy rodzinne oraz karne. Pomoc polega na sporządzaniu pism, informowaniu o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach, wskazywaniu sposobu rozwiązania problemu.
Poniedziałek od 14.00 do 18.10, wtorek od 10.00 do 14.10, środa od 14.00 do 18.10, czwartek od 10.00 do 14.10, piątek od 14.00 do 18.10.

Dynów
Punkt Konsultacyjny w Urzędzie Miasta Dynów
ul. Rynek 2
36-065 Dynów
tel. 16 652 1286
urzad_miata@dynow.pl
Indywidualne porady terapeuty dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Drugi i czwarty czwartek miesiąca od 7.00 do 12.00.

Głogów Małopolski

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim
ul. Fabryczna 17
36-060 Głogów Małopolski (pomieszczenie świetlicy socjoterapeutycznej)
tel. 17 7897500
e-mail: glogowmlp@ops.net.pl
Konsultacje psychologiczne - czwartki, miesiace V-VII od 15:30-18:30
Interwencja systemowa w rodzinie- terminy spotkań umawiane indywidualnie.

Klub Integracji Społecznej
,,Klub Inspiracji Sukcesu"
Styków 102, 36-060 Głogów Młp.
tel. 17 7776422
e-mail: kis@glogow-mlp.pl
glogowmlp@ops.net.pl
Pomoc psychologiczna, prawna, zawodowa.
Od poniedziałki do piątku od 7:30 do 15:30

Hyżne
Gminny Punkt Konsultacyjny
36-024 Hyżne 103
Urząd Gminy Hyżne
tel. 17 229 5002
Usługi profilaktyczno-terapeutyczn, poradnictwo i konsultacje, udzielanie wsparcia.
Raz w miesiącu od 8.00 do 10.00

Kamień
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu
Kamień 375
36-053 Kamień
tel. 17 855 6061 w. 21
Poradnictwo prawne, psychologiczne, mediacje.
Prawnik: drugfi i czwarty wtorek miesiąca od 16.00 do 18.00.
Psycholog: pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od 16.00 do 18.00.
Mediator: drugi czwarty czwartek miesiąca od 16.00 do 18.00.

Krasne
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny
Krasne 121
36-007 Krasne
tel. 17 2300260, 17 2300261
Konsultacje prawne, psychologiczne, pedagogiczne.
Prawnik: każdy czwartek miesiąca.
Psycholog: dwa razy w miesiącu w czwartki.
Pedagog: każdy wtorek miesiąca.

Lubenia
Punkt Konsultacyjny
36-042 Lubenia 131
tel. 17 850 3914
Pomoc prawna i psychologiczna.
Dyżur prawnika: od 16.00 do 18.00 w terminach: 25 stycznia, 29 marca, 31 maja, 26 lipca, 27 września, 29 listopada.
Dyżur psychoterapeuty i specjalisty psychoterapii uzależnień: od 16.00 do 18.00 w terminach: 13 luty, 10 kwietnia, 12 czerwca, 14 sierpnia, 9 października, 11 grudnia.

Sokołów Małopolski
Rodzinny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
ul. Rynek 1
36-050 Sokołów Małopolski
Urząd Gminy i Miasta pok. nr 1, 2
tel. 17 772 9019 w. 10, 12 w czasie dyżurów
Poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne.
I i II czwartek miesiąca od 16.15 do 18.15.

Świlcza
Punkt Konsultacyjno - Informacyjny w Świlczy
36-072 Świlcza 168
Budynek Euroregionalnego Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej w Świlczy
tel. 17 867 0100
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl
tel. 17 867 0144
e-mail: gops.swilcza@intertele.pl
Prowadzenie konsultacji w zakresie psychoprofilaktyki i psychoterapii uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Dyżur specjalisty psychoterapii uzależnień w każdą środę miesiąca od 16.00 do 19.00.

Trzebownisko
Rodzinny Punkt Konsultacyjny dla Mieszkańców Gminy Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976
tel. 17 772 2989
Pomocy i porad udzielają: psycholog, prawnik, policjant.
Poniedziałek od 16.00 do 17.30, środa od 16.00 do 19.00.

Tyczyn
Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie
ul. Rynek 10, 36-020 Tyczyn
(budynek Przychodni Rejonowej w Tyczynie)
tel. 17 229 1739
Z pomocy dyżurującego psychologa skorzystać mogą osoby z problemem alkoholowym, problemem przemocy w rodzinie oraz osoby pozostające w trudnej sytuacji rodzinnej. Porady udzielane są bezpłatnie.
Czwartek od 14.30 do 18.30

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

- Miasto Rzeszów:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie 
ul. Skubisza 4, 35-207 Rzeszów
tel. 17 863 5389

- powiat rzeszowski:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
ul. Batorego 9, 35-959 Rzeszów
tel. 519585761
e-mail: pcpr@powiat.rzeszow.pl

Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie:

Rzeszów

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”
ul. Jagiellońska 4, 35-025 Rzeszów
tel. 668 987 828
e-mail: victoria@victoria.slaskdatacenter.pl
Kontakt po wczesniejszej rozmowie telefonicznej 668987828 lub mailowy victoria@victoria.slaskdatacenter.pl.
Stowarzyszenie obejmuje oddziaływaniami teren województwa podkarpackiego. W zależności od pozyskanych środków: pomoc w kontaktach z instytucjami samorządowymi i rządowymi, asysta sądowa (obserwacja rozpraw sądowych), pomoc w procesach sądowych, doraźna pomoc prawna, psychologiczna i interwencja kryzysowa, pomoc w zakresie żywności i odzieży w miarę pozyskanych darczyńców. 

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont”
ul. Króla Stanisława Leszczyńskiego 3, 35-061 Rzeszów
tel. 17 8581033, 668 667 554, 574 190 452
e-mail: nowy-horyzont@wp.pl
Nieodpłatna pomoc adresowana do mieszkańców miasta Rzeszowa: pomoc prawna w zakresie prawa karnego, cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego, pomoc psychologiczna (terapia indywidualna, terapia par, terapia rodzinna).
Godziny pracy - informacja na stronie http://nowyhoryzont.eu

Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ul. Fredry 4/pokój 57-58 (IV pietro), 35-959 Rzeszów
tel. 17 8620122, 796600429
e-mail: porso@poczta.onet.pl
Bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne, pomoc materialna.
Poniedziałek od 8.00 do 15.00, wtorek od 12.00 do 20.00, środa od 8.00 do 15.00, czwartek od 8.00 do 15.00, piątek od 8.00 do 15.00, sobota od 8.00 do 12.00.

Powiat rzeszowski:

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont”
ul. Króla Stanisława Leszczyńskiego 3, 35-061 Rzeszów
tel. 17 8581033, 574 190 452
e-mail: nowy-horyzont@wp.pl
Nieodpłatna pomoc skierowana do osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin: pomoc prawna w tym mediacja, pomoc psychologiczna, grupa wsparcia, pomoc psychiatryczna, pomoc tłumacza lub tłumacza migowego, doraźna pomoc finansowa w postaci dopłat do czynszu lub utrzymania lokalu, bonów żywnościowych oraz towarowych, pokrywania kosztów transportu, finansowania szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.
Poniedziałek, środa, czwartek, piatek - od 8.00 do 15.00, wtorek – od 12.00 do 20.00, sobota od 8.00 do 12.00.

Placówki udzielające tymczasowego schronienia w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim:

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie
Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów
tel. 17 852 15 71 fax (17) 852 53 43
e-mail: biuro@bratalbert.rzeszow.pl
Całodobowe schronienie, wyżywienie, odzież, pomoc lekarska, duchowa, praca opiekuńczo - wychowawcza, resocjalizacja i integracja społeczno - zawodowa.
Tymczasowe schronienie (nocleg) w godz. 18 -8, możliwość spożycia posiłku i gorącego napoju, skorzystania z prysznica, wymiany odzieży, informacja o dostępnych formach pomocy.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet, Noclegowania dla Bezdomnych Kobiet
Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie
36-047  Racławówka 132
tel. 17 862 30 91
e-mail: albertynka132@wp.pl
Całodobowe schronienie, wyżywienie, odzież, pomoc lekarska, duchowa, praca opiekuńczo - wychowawcza, resocjalizacja i integracja społeczno - zawodowa
Tymczasowe schronienie (nocleg) w godz. 18 -8, możliwość spożycia posiłku i gorącego napoju, skorzystania z prysznica, wymiany odzieży, informacja o dostępnych formach pomocy

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Miasto Rzeszów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-207 Rzeszów
Tel. 17/ 8533927
e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl

Powiat Rzeszowski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
ul. Batorego 9
35-005 Rzeszów
Tel. 519585761
e-mail: pcpr@powiat.rzeszow.pl

Wykaz jednostek specjalistycznego poradnictwa

Miasto Rzeszów


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
ul. Skubisza 4, 35-207 Rzeszów, 
tel. 17 8635389, 
e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl
Poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne, interwencja kryzysowa.
Psycholog - od poniedziałku do piatku 07.30-18.00.
Prawnik - poniedziałek 16.00-20.00, wtorek 7.30-12.30, środa- czwartek 7.30-15.30.

Powiat Rzeszowski

Rzeszowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie, 
ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno
tel. 518736839, 885696640
e-mail: oik.gorno@poczta.fm, oik@powiat.rzeszow.pl
Placówka całodobowa i całoroczna.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjnyt. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Krasnem.
Krasne 121, 36-007 Krasne
tel. 17 2300260, 17 2300261
e-mail: gopskrasne@gminakrasne.pl
Indywidualne konsultacje prawne, psychologiczne, pedagogiczne.
Prawnik: każdy czwartek miesiąca.
Psycholog: dwa razy w miesiącu w czwartki.
Pedagog: każdy wtorek miesiąca.

Powrót na górę strony