Zapraszamy na debatę społeczną - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Zapraszamy na debatę społeczną

Data publikacji 15.11.2019

Komendant Miejski Policji w Rzeszowie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w debacie społecznej z cyklu "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Debata odbędzie się we wtorek 19 listopada 2019 roku o godz. 16, w budynku przy kościele parafialnym pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie ul. Ks. Jałowego 37a. Tematem spotkania będzie bezpieczeństwo seniorów.

Spotkanie odbędzie się w ramach debaty społecznej organizowanej przez Komendę Miejską Policji w Rzeszowie. Debata poświęcona będzie bezpieczeństwu osób starszych i samotnych. Umożliwi przekazanie informacji o istniejących zagrożeniach przestępstwami w szczególności oszustwami metodą na tzw. „wnuczka”, kradzieżami przez osoby podszywające się pod przedstawicieli rożnych instytucji. Kolejnym tematem będzie bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji „Moja Komenda”.

Debata będzie okazją do poznania oczekiwań ze strony społeczeństwa w przedmiocie zapobiegania najbardziej uciążliwym zjawiskom kryminogennym dotykającym osoby starsze. Uczestnicy będą mogli przedstawić swoje pomysły i oczekiwania, które będą podstawą do sformułowania wniosków na przyszłość. 

W programie debaty przewidziane są następujące tematy:

  • informacja o programach prewencyjnych realizowanych przez rzeszowska komendę;
  • omówienie przestępstw najczęściej popełnianych wobec seniorów; 
  • bezpieczeństwo seniorów w ruchu drogowym;
  • informacja o założeniach i funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji „Moja Komenda”;
  • dyskusja z uczestnikami debaty.

Debata odbędzie się we wtorek 19 listopada 2019 roku o godz. 16, w budynku przy kościele parafialnym pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie ul. Ks. Jałowego 37a.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w debacie.